Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa skrócona firmy

Zagadnienia prawne

Do korzyści, jakie płyną z używania skróconych nazw firm należy bez wątpienia lepsza zapamiętywalność krótszej wersji i korzystniejszy wygląd struktury danych naszego biznesu. Warto wiedzieć jednak, jak powinny wyglądać pełne nazwy firm oraz kiedy możemy zastępować je skrótami.

Pełna a skrócona nazwa firmy

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorcą może być osoba fizyczna (człowiek), osoba prawna (spółka kapitałowa, spółdzielnia, fundacja) oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed rejestracją), jeżeli prowadzi działalność zarobkową lub zawodową w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisy wyróżniają także poszczególne formy organizacyjno – prawne oraz określają, jak należy tworzyć nazwy każdej z nich. Zgodnie z tymi regulacjami, istnieje opcja zapisu zarówno pełnej nazwy firmy, jak również skróconej nazwy firmy.

własna mała firma

Budowa i rodzaje firm

Budowa pełnej lub skróconej nazwy firmy składa się z dwóch podstawowych elementów. Jednym z nich jest korpus, to znaczy główny, obligatoryjny trzon nazwy, drugim zaś są dodatki, mogące mieć charakter zarówno obligatoryjny, jak również ewentualny.

Osoby fizyczne

Jednoosobowe działalności gospodarcze w codziennym użytku mogą uzywać jedynie oznaczenia działaności, wówczas będzie ona pełnić skróconą nazwę firmy jednoosobowej. 

Osoby prawne

W przypadku spółek możliwe jest używanie w nazewnictwie skrótów elementu dodatkowego. Spółka akcyjna (S.A.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z o.o.).

Spółka jawna

W nazwie spółki jawnej powinny się znaleźć nazwiska lub firmy wszystkich właścicieli, lub nazwisko/firma przynajmniej jednego właściciela. Opcjonalnie można dodać pseudonim lub oznaczenie działaności firmy. Obowiązkowo trzeba dodać na końcu oznaczenie firmy w pełnej nazwie „spółka jawna” lub w wersji skróconej „Sp. j.”

Przykład: „Firma edukacyjna EDU PUDŁO Marciniak spółka jawna (Sp. j.)”.

Skrócona nazwa firmy w formie spółki jawnej w tym przypadku będzie brzmiała „EDU PUDŁO Sp. j.”. W formie skróconej można pominąć obligatoryjne nazwisko, jednak używać jej przedsiębiorca może jedynie w codziennym użytku, zaś na fakturach, pismach sądowych itp. musi być umieszcza zawsze pełna nazwa firmy.

Spółka partnerska

Ta forma jest przystosowana do wykonywania wolnych zawodów, których zamknięta lista znajduje się w kodeksie spółek handlowych. Nazwa spółki komandytowej powinna się składać z nazwiska przynajmniej jednego partnera z dopiskiem „i partnerzy”/ „i partner” lub z nazwiskami tychże partnerów, wraz z dodatkowymi, obligatoryjnymi elementami – oznaczeniem rodzaju wykonywanego wolnego zawodu, oraz oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej „spółka komandytowa (Sp. p.)”. 

Przykład: „Radcowie prawni Zakrzewski, Stachyra, Maj spółka partnerska (lub Sp. p.)”.

Spółka komandytowa

Trzonem nazwy spółki komandytowej jest nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza (osoby zarządzającej spółką, która odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem) wraz z dodatkowym oznaczeniem formy „spółka komandytowa”. Również w tym przypadku dopuszczalna jest skrócona forma „Sp. k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, wówczas  jej nazwa staje się korpusem firmy(nazwy) spółki komandytowej.

Przykład: „Firma handlowa MERKATORY Majewski spółka komandytowa (Sp. k.)".

Uważać trzeba na to, by w nazwie nie znalazło się nazwisko komandytariusza (osoby – inwestora, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej). Za popełnienei takiego błędu nakładane mogą być duże sankcje.

Spółka komandytowo – akcyjna

Korpus w pełnej nazwie firmy pod postacią spółki komandytowo – akcyjnej jest tworzony na jednakowych zasadach co w spółce komandytowej. Odmiennie wygląda jednak element dodatkowy, gdzie obligatoryjnym oznaczeniem formy organizacyjno – prawnej jest „spółka komandytowo akcyjna” (S.K.A.)”.

Przykład: „Firma handlowo usługowa BUDROL Mroczkowski spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A)”.

Spółka cywilna (umowa spółki cywilnej)

skrócona nazwa spółki cywilnej

Z prawnego punktu widzenia spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Regulowana jest przez kodeks cywilny, nie przez kodeks spółek handlowych, jak reszta. Przedsiębiorcami są za to wspólnicy złączeni umową spółki cywilnej, lub wspólnik podpisujący akt założycielski. W nazwie spółki cywilnej musi się znaleźć imię i nazwisko każdego wspólnika (z możliwością użycia skrótu w postaci pierwszej litery imienia oraz całego nazwiska) wraz z obligatoryjnym dodatkiem „spółka cywilna” („s.c.”). 

Przykład: Agencja wydawnicza MÓJBUK T Nowak S Kowalski spółka cywilna (s.c.)”.

Skróconej nazwy firmy można używać na pieczątkach, papierze firmowym, ulotkach, plakatach etc. Jeżeli zaś chodzi o dokumenty urzędowe, pisma sądowe zawsze używamy pełnych nazw firm, tych samych które widnieją we właściwych rejestrach.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Nazwa dla firmy a przepisy prawa Nazwa firmy jednoosobowej

 

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook