Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa dla produktu

Oferta Nazwa dla produktu
Gdyby Lexusa nazwano Smartem czy nadal byłby autem luksusowym? Dowiedz się więcej o tym jak dobra nazwa produktu wspiera rynkowy sukces.

Specjalizujemy się w projektach, których przedmiotem jest tworzenie nazw produktów oraz usług. Naszymi klientami są firmy produkcyjne, handlowe oraz usługowe, które dla efektywniejszego rozwoju swojej oferty dążą do wyodrębnienia marek. 

Każda stworzona przez nas nazwa dla produktu wpisuje się w cele marki. Dostosowana jest również do różnych rynków i odbiorców. Poznaj najważniejsze zasady.

Pozycjonowanie nazwy produktu

Marki produktowe o wiele częściej przechodzą repozycjonowanie niż marki firm. W odniesieniu do produktów konsumenckich, niezbędnym elementem projektu namingowego jest segmentacja produktu i planowanej marki. Segmentacja czyli pozycjonowanie produktu rozpoczyna się od idei - jaki ma on być na rynku. Niezbędne jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie jaką marka powinna mieć osobowość, charakter, co stanowić ma jej główną cechę, do kogo ma być skierowana. Informacje te stanowią podstawę do rozpoczęcia poszukiwań nazwy, która spełniać będzie tak opracowane założenia.

Za przykład pozycjonowania możemy przyjąć wspomniane powyżej marki samochodów. LEXUS to marka należąca do koncernu TOYOTA, który wprowadził ją w celu konkurowania na zachodnich rynkach samochodów luksusowych. Nazwa ma sugerować synonim luksusu i elegacji. SMART z kolei to marka stworzona przez dwie firmy Swatch i Mercedes (Daimler-Benz), a nazwa powstała z pierwszych liter nazw obydwu firm oraz morfemu "ART" dla pokreślenia niezwykłego charakteru sprytnych, miejskich aut.

Perswazyjność nazwy

Tworzonie nazw produktów wymaga zdecydowanie większej perswazyjności oraz silniejszego powiązania ich z ofertą niż w przypadku nazw firmowych. Nazwy produktowe powinny być szczególnie łatwe do zapamiętania, a przy tym wpisywać się w strategię nazewnictwa produktów w firmie, o ile jest ona wprowadzona.

Obecność w internecie

Jeśli nazwy nie ma w internecie, to dla konsumenta nie istnieje. Dlatego też, każda tworzona przez nas nazwa dla produktu zawsze posiada domenę ze wskazanym rozszerzeniem. Standardowo jest to domena .pl lub .com.pl. Jeśli projekt ma dotyczyć marki o zasięgu międzynarodowym, wówczas poszukiwana jest nazwa z wolną domeną .eu oraz .com.

Badania konsumenckie

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa wdrożenia na rynek nowej marki, przeprowadzamy badania na grupie docelowej. Badania realizowane są przez firmę zewnętrzną, która swoimi kompetencjami zapewnia poziom merytoryczny oraz sprawne zrealizowanie tego etapu.

Zależy Ci na czasie? 
Zobacz propozycje gotowych nazw dla produktów.
Wejdź na nasz portal Rmarket.pl.

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook