Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Renaming

Oferta Renaming
Od przybytku głowa nie boli. Dowiedz się więcej jak zmiana istniejącej nazwy może okazać się krokiem milowym w dalszym rozwoju Twojej marki.

Renaming to strategia nazewnicza, która polega na zmianie istniejącej nazwy na nową. Najczęściej dotyczy nazw spółek, rzadziej produktów. Łatwiej jest bowiem zmienić wizerunek firmy po zmianie strategii niż zmienić przyzwyczajenia klientów, którzy emocjinalnie odbierają marki produktowe.

Aż 25% spółek notowanych na GPW w Warszawie zmieniało nazwę. Wiedzą co robią. Dobrze przygotowana zmiana nazwy spółki jest inwestycją i przynosi korzyści marce.

Zmiana nazwy firmy - fuzje i przejęcia

To najczęstszy powód zmiany nazwy. Podyktowany jest koniecznością dostosowania się firmy przejmowanej do komunikacji marketingowej firmy macierzystej. Może wynikać również z faktu połączenia dwóch firm bez wskazanego podmiotu przejmującego, wówczas powstaje nowa nazwa, akcentująca nowe kompetencje spółki.

Do najgłośniejszych zmian nazw z powodu fuzji w ostatnim czasie należą spółki telekomunikacyjne oraz sektor finansowy m.in.: TP S.A. funkcjonuje jako marka ORANGE, BANK BPH funkcjonuje jako marka PEKAO.

Zmiana nazwy marki - optymalizacja modelu biznesowego

Zdarza się, że mając w posiadaniu kilka marek granica pomiędzy nimi może ulec zatarciu z powodu podobieństw względem siebie lub niekonsekwencji właściciela. W takich sytuacjach warto dokonać oceny, która marka w tym samym segmence jest wiodącą i dokonać przeniesienia słabszych marek na silniejszą. Ogranicza to koszty promocji i pozwala budować przewagę konkurencyjną najlepiej rozponawanej.

Marka wiodąca również może podlegać retuszowi, tak by miała nieco bardziej ogólny charakter. Dla przykładu, zmianę takę przeszła firma APPLE COMPUTER INC., która zmieniła nazwę na APPLE INC. co bardziej przystaje do aktualnego zakresu oferty firmy, obejmującej szereg urządzeń a nie tylko komputery.

Zmiana nazwy - negatywne skojarzenia

W sytuacji, gdy marka uległa kompromitacji, kojarzy się odbiorcom negatywnie, nie ma innego wyjścia. Należy podjąć decyzję o jej zmianie. Koszty przywrócenia dobrego imienia mogą okazać się dużo wyższe niż powstanie nowej marki. Zmiana nazwy wynika najczęściej w faktu głębszej restrukturyzacji, jaką przechodzi organizacja, w związku z problemami jakie wystapiły. Nowa marka ma na celu podkreślić nową politykę, zaktualizowaną misję i wartości.

Przykładem realizacji zmiany nazwy z powodu negatywnych skojarzeń jest np. korporacja AIG, która z powodu kryzysu finansowego znacznie utraciła zaufanie klientów, zdecydowała się na podzielenie firmy na kilka odrębnych marek m.in. CHARTIS oraz SAGEPOINT.

Chcesz uporządkować portfel posiadanych marek?
Chętnie pomożemy. 

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook