Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej

Zagadnienia prawne

Założenie własnej działalności gospodarczej wydaje się jednym z najlepszych sposobów na zarabianie. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej może przybierać różną postać. Nim zaczniemy dywagować nad odpowiednią ofertą, skuteczną sprzedażą i przyciągającą uwagę klientów reklamą, powinniśmy zastanowić się jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać. Etap ten jest nieodłącznym elementem zakładania każdego przedsiębiorstwa, ma istotny wpływ na koszt „startu”, czas procedury rejestracyjnej firmy, wysokość opodatkowania, a także opłacane składki ZUS. Jaka forma prawna działalności gospodarczej będzie najodpowiedniejsza? Jaką nazwę wybrać? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

nazwa firmy

Źródło: https://pl.fotolia.com/

Nazwa dla jednoosobowej działalności gospodarczej 

Najprostsza, najszybsza i najtańsza, bo darmowa opcja rejestracji firmy. Najlepszy wariant dla osób, które obierają drogę biznesową samodzielnie. Na osobie właściciela będzie spoczywał ciężar odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, również za zaciąganie długów. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana na konkretną osobę. Wybór tego rodzaju działalności gospodarczej jest korzystny, w branżach obarczonych małym ryzykiem finansowym. Prostota tkwi również w nazewnictwie. Nazwa dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest tożsama z imieniem i nazwiskiem jej właściciela. Każda osoba decydująca się na prowadzenie jednoosobowej firmy musi umieścić w jej nazwie swoje imię oraz nazwisko. Istnieje możliwość dodatkowego umieszczenia oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób na rynku może działać firma „Jan Kowalski Fotografia” bądź „ Halina Fryczuk Biżuteria”. Tworzona nazwa powinna uwzględniać nie tylko wspomnianyaspektprawny, ale i marketingowy, to znaczy dawać jasny przekaz klientom o charakterze oferowanych produktów lub usług.

 

Nazwa dla spółki cywilnej

Powstaje za pomocą pisemnej umowy, zawieranej między wspólnikami (minimum dwoma). Każdy ze wspólników jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w urzędzie gminy lub miasta wypełniając formularz CEIDG-1. W tej formie prawnej działalności nie jest wymagany minimalny kapitał, jakim muszą dysponować wspólnicy na starcie. Wkład wniesiony na rozkręcenie działalności może przybierać różnorodny charakter – począwszy od kapitału finansowanego po kapitał intelektualny. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co sprawia, że nie przysługuje jej status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej musi być oznaczana imionami (ewentualnie inicjałami imion) i nazwiskami wspólników, z dopiskiem „spółka cywilna” lub w skróconej nazwie firmy, skrótu ustawowego „s.c.”. Do nazwy firmy wspólnicy mogą dodać opis charakteryzujący ich działalność, podobnie jak miało to miejsce w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, np. „Kraina snu P. Brzęszczyczykiewicz i G. Smolinsky Spółka cywilna”.

 

Nazwy dla spółek prawa handlowego

Spółki prawa handlowego dzieli się na spółki osobowe (brak osobowości prawnej, jednak zdolność do czynności prawnych – zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanymi), a także na spółki kapitałowe (posiadają osobowość prawną, wspólnicy są udziałowcami i co do zasady, nie odpowiadają za jej zobowiązania).


Spółki osobowe:

nazwa dla spółki jawnej – rodzaj spółki osobowej, tworzonej przez kilku wspólników (co najmniej dwóch). Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej. Ten rodzaj działalności gospodarczej wymaga podania w nazwie minimum jednego nazwiska wspólnika, a także dodatku „spółka jawna” lub – w skróconej nazwie firmy – skrótu „sp.j.”. Wymienienie imion w korpusie nazwy nie jest obligatoryjne. Przykładowo „Firma handlowo usługowa Wilk i Zając spółka jawna”.


nazwa dla spółki partnerskiej – podobnie jak wspomniana wyżej spółka jawna, jest rodzajem spółki osobowej. Mogą z niej korzystać przedstawiciele wolnych zawodów, bo to dla nich jest przeznaczona. Co istotne, niemożliwe jest korzystanie ze spółki partnerskiej przez inne osoby, niż wykonujące wolne zawody. Spółkę partnerską należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej nazwa musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika wraz z dopiskiem „i partner/ partnerzy”. Ten rodzaj formy działalności gospodarczej jest niezwykle popularny w obrębie działalności prawniczej, takiej jak np. „ Wesołowska i partnerzy – prawnicza spółka partnerska”. Skrócona nazwa firmy w tym przypadku może posiadać dopisek „sp.p.”


nazwa dla spółki komandytowej – spółka osobowa, która składa się z dwóch rodzajów wspólników tj. komandytariuszy – inwestorów, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania oraz komplementariuszy, którzy prowadzą sprawy spółki oraz odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie, subsydiarnie (tylko w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna), całym swoim majątkiem. Spółka komandytowa jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, po wcześniejszym sporządzeniu aktu notarialnego umowy. Nazwa firmy w formie prawnej przedsiębiorstwa komandytowego powinna zawierać wymienione nazwisko komplementariusza wraz z dodaniem „spółka komandytowa” lub skróconej wersji „sp. k.”. Jak w przypadku każdej formy prawnej spółek osobowych oraz spółki cywilnej – pozwala na uniknięcie opodatkowania zysków z działalności firmy. Warto zadbać, by nazwa dla spółki komandytowej była zwięzła. Niepraktycznie byłoby nadać przedsiębiorstwu nazwę niemożliwą do zapamiętania dla przeciętnego klienta, np. „Kowalski Ironia i Absurd Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka komandytowa”.

nazwa dla spółki komandytowo-akcyjnej – forma prawna, łącząca w sobie cechy spółek komandytowej i akcyjnej. Powstaje poprzez sporządzenie statutu w formie notarialnej, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie posiada osobowości prawnej. Nazwa firmy komandytowo-akcyjnej jest tworzona za pomocą wymienienia nazwiska komplementariusza i dodanie określenia „spółka komandytowo-akcyjna”. Skrócona nazwa firmy będzie posiadała oznaczenie „S.K.A”.

nazwa dla firmyhttp://www.istockphoto.com/pl
 

Spółki kapitałowe:

 
- nazwa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka kapitałowa, która może zostać utworzona przez kilka podmiotów. Posiada osobowość prawną, co oznacza, że wraz z wpisem do rejestru powstaje nowy podmiot prawa, oddzielny twór, który samodzielnie funkcjonuje w obrocie. Jej funkcjonowanie jest regulowane przez kodeks spółek handlowych. Wspólnicy, na ogół nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie ma wymogów dotyczących nazwy tego rodzaju spółki. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej może być dowolna, jednak musi zawierać dodatek „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, lub skrótem „sp. z o.o.” Istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedną osobę. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – bo o niej mowa – stanowi swego rodzaju alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Ze względu na bariery prawne i finansowe jest polecana w sytuacji wejścia na rynek większy niż lokalny. Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 złotych (stan na 2017 r.).

nazwa dla spółki akcyjnej – rodzaj spółki kapitałowej, która powstaje jako efekt zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej. Osobowość prawna zostaje nabyta poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma dodatkowych regulacji odnośnie do wyboru nazwy dla spółki akcyjnej. Wybór nazwy leży w naszej gestii, powinniśmy jednak pamiętać, by dołączyć do nazwy obligatoryjny dodatek „Spółka akcyjna”. W skróconej nazwie firmy dopuszczalne jest użycie skrótu „S.A.”. Ten rodzaj formy prawnej działalności gospodarczej firmy jest najbardziej złożony spośród wszystkich wymienionych spółek. Jest przeznaczony głównie dla dużych przedsiębiorstw i korporacji. Powstanie tego rodzaju działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dużego wkładu w kapitał zakładowy, którego wartość w 2017 roku to minimum 100 000 złotych.


Teraz, kiedy już wiesz, jakie są formalne wymogi dotyczące tworzenia nazw dla firmy dla poszczególnych rodzajów spółek, warto spojrzeć na sprawę również z innego – marketingowego punktu widzenia. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma gotowego wzoru, czy recepty na idealną nazwę dla firmy. Jest jednak kilka wskazówek, które zmaksymalizują skuteczność nazwy przedsiębiorstwa i sprawią, że będzie ona doskonałą wizytówką dla firmy: 

  1. Dobra nazwa dla firmy, to przede wszystkim nazwa krótka. Dzięki tej prostej zasadzie sprawisz, że będzie ona łatwa do zapamiętania, ale również praktyczna. Dlaczego praktyczna? Otóż żeby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy wyobrazić sobie wygląd wizytówki firmowej lub baneru reklamowego... Długa nazwa wprowadzi chaos i nie będzie czytelna na pierwszy rzut oka.
  2. Kolejny aspektem powiązanym powyższym punktem jest prostota nazwy, dlatego tworząc nazwę firmy, warto zadbać, aby nie była nafaszerowana polskimi znakami. Znacznie ułatwi to jej wymowę i pisownię szczególnie jeśli planujesz również działalność na skalę międzynarodową. 
  3. Dobra nazwa to również taka, która nie jest obraźliwa, nie zawiera wulgaryzmów, a także słów budzących dwuznaczne skojarzenia.
  4. Kolejną kwestia to oryginalność i niepowtarzalność nazwy. Jest to bardzo ważne zarówno z marketingowego punktu widzenia, jak również prawnego. Naruszenie zastrzeżonych nazw grozi bowiem m. in. konsekwencjami finansowymi. 
  5. Dobrą wskazówką jest również, aby tworzyć nazwy firm budzące skojarzenia i nawiązujące do branży. Pomoże to w budowaniu tożsamości i charakteru marki.

Podsumowując, każda spółka ma swoje zalety i wady. Ciężko jest jednoznacznie dokonać oceny, która spółka będzie najbardziej odpowiednia dla danej działalności. Wybór zależy wyłącznie od Ciebie, od Twoich preferencji i możliwości finansowych, a także oczekiwań. Jeśli nie posiadasz dużej ilości gotówki, to najlepiej wybrać spółkę cywilną bądź spółkę jawną, jeśli zaś posiadasz kapitał finansowy, to najlepszą opcją są spółki kapitałowe tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Jeśli natomiast chodzi o nazwę dla firmy, zawsze najlepszym rozwiązaniem są nazwy jak najprostsze, a zarazem kreatywne i niepowtarzalne. 

 

Często zadawane pytania

Jak stworzyć nazwę dla jednoosobowej działalności gospodarczej? 

Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej powinna zawierać imię i nazwisko jej właściciela. Ale czy to wystarczy aby mogła uzyskać miano ciekawego i oryginalnego znaku? Czy nie warto stworzyć oznaczenie, które będzie kojarzone z Twoją działalnością? Jednak przy tym musisz pamiętać, żę Twoja nazwa musi być jak najbardziej abstrakcyjna aby mogła zostać zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Umieszczenie nazwiska przy nazwie firmy zgodnie z przepisami dają moc odróżniającą znaku, ale czy to wystarczy aby Twoja nazwa była atrakcyjna dla odbiorcy? Czy nie warto wybrać wyjątkowe i unikalne oznaczenie, które będzie Cię wyróżniać wśród coraz większej konkurencji. Jeżeli chcesz stworzyć oryginalną nazwę skontaktuj się z Nami

Jaką wybrać nazwę dla spółki cywilnej?

Wybierając znak dla spółki cywilnej musisz wziąć pod uwagę, że w nazwie należy umieścić imiona i nazwiska wspólników lub ich inicjały oraz oznaczenie spółki cywilnej. Jednak czy to wystarczy aby nazwa spółki cywilnej była ciekawa i wyróżniała się na rynku? - Raczej nie. Tworząc nazwę wybieraj oznaczenia unikalne, ciekawe, atrakcyjne. Cechy te pozwolą Ci odróżnić się od konkurencji, a dodania imienia i nazwiska stanie się tylko elementem obowiązkowym. 

Jak stworzyć nazwę dla spółki prawa handlowego?

Spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Tworząc ich nazwy musisz stosować się do pewnych zasad formalno-prawnych, o których już pewnie wiesz. Jednak przy tym wszystkim nie zapominaj, że Twoja nazwa powinna być chwytliwa i ciekawa. Stwórz nazwę, która będzie przyciągać jak najwięcej odbiorców. To ona będzie towarzyszyć Twojej firmie na co dzień, poprzez nawiązywanie kontaktu z klientem, kontrahentami i wspołpracownikami. Pamiętaj, że nazwa reprezentuje Twoją firmę i to ona widnieje na wizytówkach, etykietach, umowach czy podczas  promowania marki. To jaki wybierzesz znak będzie mieć ogromne znaczenie na każdym etapie działalności. 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook