Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Slogany i hasła reklamowe

Oferta Slogany i hasła reklamowe
"Technologia tak ma", że jest "nie dla idiotów". Każdy z nas słyszał slogany reklamowe sieci handlowych Saturn i Media Markt. Dowiedz się więcej, dlaczego slogany pomagają markom i jak wpływają one na percepcję klienta.

Tworzymy slogany firmowe i hasła reklamowe, które skutecznie skłaniają odbiorców do zastanowienia się nad ofertą. Wzmacniają one przekaz marki, tworząc z nią spójny przekaz marketingowy.

W kilku słowach zawarta istota. Nasze slogany firmowe i hasła reklamowe, nadają blasku markom. By świeciły jaśniej.

Slogany firmowe

Występują zazwyczaj z nazwą firmy stanowiąc jej dopełnienie. Wyrażają misję firmy i są przesłaniem jej strategii działania. Podlegają stosunkowo rzadkim zmianom i stopniowo ewoluują.
Jednym z najbardziej znanych sloganów reklamowych jest "Think different" czyli "Myśl inaczej" stworzone przez firmę APPLE. Zanim powstał ten slogan, firma wykorzystywała w historii około 200 innych. Rodzimym przykładem sloganu firmowego jest "Budujemy z korzyścią" jaki zrealizowaliśmy dla firmy PROFIHOUSE, która zarządza inwestycjami budowlanymi.
Odpowiednio dobrany slogan, wdrażany w życie w codziennym funkcjonowaniu firmy, stanowi skuteczne narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej.

Slogany reklamowe (hasło reklamowe)

Są wykorzystywane krócej i intenstywniej niż slogany firmowe. Mają większą siłę przekazu. Przedstawiają jasno sprecyzowaną obietnicę, która definiuje korzyści jakie dana marka oferuje. Slogan reklamowy często bywa zaskakujący, zabawny, prowokacyjny lub paradoksalny. Dobrze dobrany slogan staje się bronią marki - wyraża jej osobowość, wspiera kampanię marketingową. Slogan pomaga w codziennej działalności marki, pomagając kojarzyć ją z najbardziej charakterystyczną cechą.

Wspomniane w przykładzie slogany Saturna i Media Markt tworzą medialny przekaz wobec odbiorców, by zachęcić ich do odwiedzin marketów. Pierwszy kładzie nacisk na przedmiotowy charakter wysokiej jakości produktów w ofercie. Drugi konsekwentnie od lat, wskazuje na podmiotowy charakter klientów, którzy powinni kupować w sklepie. Mało kto wie, że obie marki należą do tego samego właściciela, który umiejętnie podsycając emocje konsumentów, generuje większą sprzedaż.

Poszukujesz chwytliwego sloganu?
Chętnie pomożemy. 

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook