Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak pracujemy5 kroków do własnej marki

 

O sukcesie w tworzeniu nazw decyduje sprawdzona metodologia. Poznaj główne etapy prac jakie obejmuje tworzenie nazwy.

 

Analiza rynku klienta

Analiza rynku klienta

Niewątpliwie każdy klient jest inny, mimo że dociera do tej samej grupy odbiorców co jego konkurencja. Aby poznać jego indywidualny charakter, przewagi, oczekiwania względem nowej marki, przeprowadzamy analizę. Zakres badań może obejmować informacje o samym kliencie jak również o jego konkurencji. Uzyskane dane pozwalają uporządkować wiedzę, stanowiąc podstawę do dalszych prac.

 

Strategia komunikacji

Strategia komunikacji

Strategię komunikacji można porównać do projektowania domu. Kiedy już posiadamy podstawe informacje o oczekiwaniach inwestora, parametrach działki, możemy zaproponować zarys rozwiązania. Strategia w sposób werbalny ujmuje planowaną tożsamość marki, jej charakter oraz wskazuje możliwe kierunki poszukiwania odpowiedniej nazwy.

 

Kreacja nazw dla firm i produktów

Kreacja nazw dla firm i produktów

Zaakceptowany przez klienta kierunek poszukiwań, umożliwia przystąpienie do szczególowych prac nad propozycjami nazewniczymi. Na tym etapie powstają nazwy firmy, które spełniają kryteria zdefiniowane w strategii komunikacji. Spośród większej ilości koncepcji, na podstawie wewnętrznej preselekcji wybierane są najmocniejsze nazwy, które podlegają wstępnej weryfikacji przez rzecznika patentowego. Tylko nazwy niewadliwe prawnie, przechodzą do dalszego etapu.

 

Badania znaczeniowe

Badania znaczeniowe

Przeprowadzane badania odnoszą się do wielu aspektów stosowania nazwy. Należą do nich testy eksperckie obejmujące część językową - weryfikują poprawność wewnętrzną nazwy, jak również marketingową - badają potencjał znaczeniowy. Badania eksperckie mogą być uzupełnione o dodatkowe audyty językowe na terenie wybranych krajów oraz badania focusowe.

 

Wdrożenie nazwy

Wdrożenie nazwy

Wybrana przez klienta nazwa wymaga jej "uruchomienia". Wdrożenie obejmuje czynności administracyjne i formalnoprawne, zmierzające do zabezpieczenia praw do powstałej nazwy.

 

Od kreacji do rejestracji

 

Samochód bez kół nie pojedzie. Z nazwą jest podobnie. Tylko kompleksowe wdrożenie w pełni zabezpieczy Twoje prawa.

Sama kreacja nazwy nie zapewni wszystkich możliwości skutecznego korzystania z niej w przyszłości. Niezbędne jest zabezpieczenie nazwy na wszelkich wymaganych obszarach. Klucz do sukcesu tkwi w kompleksowej realizacji każdego projektu namingowego.

Pierwszym i najbardziej oczywistym jest rejestracja właściwej domeny internetowej. W zależności od charakteru marki, nazwa może być rejestrowana zarówno z rozszerzeniem .pl jak również innymi, wskazanymi jako istotne przez klienta np. .com lub .eu.

Dla podkreślenia potencjału marketingowego, nazwa potrzebuje również odpowiedniej wizualizacji. Nasi graficy przygotują spójny projekt graficzny, który wzmocni przekaz. Należy zwrócić uwagę, że projekt logotypu w pewnych przypadkach stanowić może warunek konieczny do skutecznego zgłoszenia wniosku w Urzędzie Patentowym.

Rejestracja znaku odbywa się poprzez kancelarię rzecznika patentowego,
który stale współpracuje z naszą agencją, zapewniając skuteczną opiekę prawną i reprezentacyjną wobec Urzędu.

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook