Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa skrócona firmy

Zagadnienia prawne

Do korzyści, jakie płyną z używania skróconych nazw firm należy bez wątpienia lepsza zapamiętywalność krótszej wersji i korzystniejszy wygląd struktury danych naszego biznesu. Warto wiedzieć jednak, jak powinny wyglądać pełne nazwy firm oraz kiedy możemy zastępować je skrótami.

Pełna a skrócona nazwa firmy

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorcą może być osoba fizyczna (człowiek), osoba prawna (spółka kapitałowa, spółdzielnia, fundacja) oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe lub spółki kapitałowe w organizacji, tzn. przed rejestracją), jeżeli prowadzi działalność zarobkową lub zawodową w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisy wyróżniają także poszczególne formy organizacyjno – prawne oraz określają, jak należy tworzyć nazwy każdej z nich. Zgodnie z tymi regulacjami, istnieje opcja zapisu zarówno pełnej nazwy firmy, jak również skróconej nazwy firmy.

 

Budowa i rodzaje firm

Budowa pełnej lub skróconej nazwy firmy składa się z dwóch podstawowych elementów. Jednym z nich jest korpus, to znaczy główny, obligatoryjny trzon nazwy, drugim zaś są dodatki, mogące mieć charakter zarówno obligatoryjny, jak również ewentualny.

Osoby fizyczne

Jednoosobowe działalności gospodarcze w codziennym użytku mogą uzywać jedynie oznaczenia działaności, wówczas będzie ona pełnić skróconą nazwę firmy jednoosobowej. 

Osoby prawne

W przypadku spółek możliwe jest używanie w nazewnictwie skrótów elementu dodatkowego. Spółka akcyjna (S.A.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z o.o.).

Spółka jawna

W nazwie spółki jawnej powinny się znaleźć nazwiska lub firmy wszystkich właścicieli, lub nazwisko/firma przynajmniej jednego właściciela. Opcjonalnie można dodać pseudonim lub oznaczenie działaności firmy. Obowiązkowo trzeba dodać na końcu oznaczenie firmy w pełnej nazwie „spółka jawna” lub w wersji skróconej „Sp. j.”

Przykład: „Firma edukacyjna EDU PUDŁO Marciniak spółka jawna (Sp. j.)”.

Skrócona nazwa firmy w formie spółki jawnej w tym przypadku będzie brzmiała „EDU PUDŁO Sp. j.”. W formie skróconej można pominąć obligatoryjne nazwisko, jednak używać jej przedsiębiorca może jedynie w codziennym użytku, zaś na fakturach, pismach sądowych itp. musi być umieszcza zawsze pełna nazwa firmy.

Spółka partnerska

Ta forma jest przystosowana do wykonywania wolnych zawodów, których zamknięta lista znajduje się w kodeksie spółek handlowych. Nazwa spółki komandytowej powinna się składać z nazwiska przynajmniej jednego partnera z dopiskiem „i partnerzy”/ „i partner” lub z nazwiskami tychże partnerów, wraz z dodatkowymi, obligatoryjnymi elementami – oznaczeniem rodzaju wykonywanego wolnego zawodu, oraz oznaczeniem formy organizacyjno-prawnej „spółka komandytowa (Sp. p.)”. 

Przykład: „Radcowie prawni Zakrzewski, Stachyra, Maj spółka partnerska (lub Sp. p.)”.

Spółka komandytowa

Trzonem nazwy spółki komandytowej jest nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza (osoby zarządzającej spółką, która odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem) wraz z dodatkowym oznaczeniem formy „spółka komandytowa”. Również w tym przypadku dopuszczalna jest skrócona forma „Sp. k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, wówczas  jej nazwa staje się korpusem firmy(nazwy) spółki komandytowej.

Przykład: „Firma handlowa MERKATORY Majewski spółka komandytowa (Sp. k.)".

Uważać trzeba na to, by w nazwie nie znalazło się nazwisko komandytariusza (osoby – inwestora, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej). Za popełnienei takiego błędu nakładane mogą być duże sankcje.

Spółka komandytowo – akcyjna

Korpus w pełnej nazwie firmy pod postacią spółki komandytowo – akcyjnej jest tworzony na jednakowych zasadach co w spółce komandytowej. Odmiennie wygląda jednak element dodatkowy, gdzie obligatoryjnym oznaczeniem formy organizacyjno – prawnej jest „spółka komandytowo akcyjna” (S.K.A.)”.

Przykład: „Firma handlowo usługowa BUDROL Mroczkowski spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A)”.

Spółka cywilna (umowa spółki cywilnej)

Z prawnego punktu widzenia spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Regulowana jest przez kodeks cywilny, nie przez kodeks spółek handlowych, jak reszta. Przedsiębiorcami są za to wspólnicy złączeni umową spółki cywilnej, lub wspólnik podpisujący akt założycielski. W nazwie spółki cywilnej musi się znaleźć imię i nazwisko każdego wspólnika (z możliwością użycia skrótu w postaci pierwszej litery imienia oraz całego nazwiska) wraz z obligatoryjnym dodatkiem „spółka cywilna” („s.c.”). 

Przykład: Agencja wydawnicza MÓJBUK T Nowak S Kowalski spółka cywilna (s.c.)”.

Skróconej nazwy firmy można używać na pieczątkach, papierze firmowym, ulotkach, plakatach etc. Jeżeli zaś chodzi o dokumenty urzędowe, pisma sądowe zawsze używamy pełnych nazw firm, tych samych które widnieją we właściwych rejestrach.

 

Często zadawane pytania

Kiedy można stosować skrócone nazwy firmy?

Przepisy prawa jasno określają jakie elementy powinna zawierać nazwa firmy. Inaczej jest to przy jednoosobowej działalności gospodarczej, a inaczej np. przy spółce jawnej. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat tych wytycznych przeczytaj nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej. Skróconych nazw firmy można stosować na ulotkach, plakatach, pieczątkach. Natomiast co do zasady na pismach urzędowych czy sądowych należy używać pełnych nazw. 

Czy można mieć taką samą nazwę firmy?

Poprzez zastrzeżenie znaku towarowego zyskujesz prawo do jego wyłącznego używania na określonym terenie i w określonej branży. Prawo ochronne daje Ci możliwość zakazania posługiwania się taką samą lub identyczną nazwą, a nawet ubieganie się o wypłatę odszkodowań. Przeczytaj również jakie korzyści przynosi zastrzeżenie znaku towarowego
Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook