Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług

Zagadnienia prawne

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków - Klasyfikacja Nicejska

Klasa 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nieprzetworzone żywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne; nawozy sztuczne; mieszaniny gaszące ogień; środki do hartowania i lutowania; produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych; substancje garbujące; kleje stosowane w przemyśle. 

Klasa 2  Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów.

Klasa 3  Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. 

Klasa 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; 
paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.

Klasa 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; 
materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.

Klasa 6 Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy torów kolejowych; przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy.

Klasa 7 Maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjatkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj. 

Klasa 8  Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); sztućce, broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia). 

Klasa 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia. 

Klasa 10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; sztuczne kończyny, oczy i zęby; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania ran. 

Klasa 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych.

Klasa 12 Pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie.

Klasa 13 Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie. 

Klasa 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. 

Klasa 15 Instrumenty muzyczne. 

Klasa 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce. 

Klasa 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniajęce, uszczelniające i izolacyjne; giętkie rurki niemetalowe. 

Klasa 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; 
skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie.

Klasa 19 Materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe.

Klasa 20 Meble, lustra, ramy do obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych. 

Klasa 21Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywa¬ne nimi); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach. 

Klasa 22 Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach); materiały do wypychania i wyściełania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych); nie przerobione tekstylne materiały włókniste. 

Klasa 23 Przędza i nici dla włókiennictwa.

Klasa 24 Tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły. 

Klasa 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy. 

Klasa 26 Koronki i hafty, wstążki i oploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty. 

Klasa 27 Dywany, dywaniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; tapety (nietekstylne). 

Klasa 28 Gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe. 

Klasa 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze. 

Klasa 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia. 

Klasa 31 Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód. 

Klasa 32 Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów. 

Klasa 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Klasa 34 Tytoń; artykuły dla palących; zapałki. 

Klasa 35 Reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe. 

Klasa 36 Ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości. 

Klasa 37 Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne. 

Klasa 38  Usługi telekomunikacyjne. 

Klasa 39 Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży. 

Klasa 40  Obróbka materiałów. 

Klasa 41 Nauczanie; organizacja szkoleń; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna. 

Klasa 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i usługi badawcze; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania. 

Klasa 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie. 

Klasa 44 Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt; 
usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i lesnictwa.

Klasa 45  Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; 
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; usługi prawne.

 

Często zadawane pytania

Co to jest Klasyfikacja Nicejska?

Klasyfikacja nicejska jest to system, który grupuje w kategorie i podkategorie towary i usługi. Składa się z 45 klas (kategorii), które zostały podzielone na 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych. Już podczas tworzenia nazwy firmy należy dokonać klasyfikacji towarów i usług. Jest to element obowiązkowy przy rejestracji znaku towarowego w urzędzie patentowym. Tworząc znak towarowy wybieraj tylko klasy, które faktycznie będziesz używać. Brak aktywności znaku w danej klasie może spowodować wygaśnięcie znaku.

Czym się różni Klasyfikacja Nicejska od klasyfikacji PKD?

Klasyfikacja nicejska jest stosowana w rejestracji znaku towarowego. Wskazanie klasy towarów czy usług jest elementem obowiązkowym w momencie zgłoszenia nazwy firmy w urzędzie patentowym. Składa się ona z 34 klas towarowych i 11 usługowych. Po zastrzeżeniu znaku towarowego nie można zmieniać zakresu ochrony znaku, dlatego w momencie rejestracji oznaczenia, warto stworzyć dobrze przemyślany wykaz towarów i usług z nim związanych. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest to podział rodzajów działalności, które są wykonywane przez firmy. Przedsiębiorca rejestrując swoją działalność gospodarczą ma za zadanie określić kod PKD, który wskazuje czym jego firma będzie się zajmować. 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook