Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Zmiana nazwy firmy

Zagadnienia prawne

Zmiana nazwy firmy jest często podyktowana istotnymi czynnikami np. przekształceniem profilu działalności, nową strategią marketingową, czasami to zła renoma marki zmusza do stworzenia nowego, „czystego” brandu. Dowiedz się jak przeprowadzić zmianę nazwy firmy od strony formalnej.

Przedsiębiorstwa, które wypracowały już pewną pozycję na rynku, niejednokrotnie dokonują zmiany swojej nazwy (firmy). Zmiana nazwy firmy i formalności jej towarzyszące to główny problem, z jakim borykają się przedsiębiorcy rozważający renaming. Przeczytaj, gdzie powinieneś się udać, jakie dokumenty złożyć i jakie są koszty zmiany nazwy spółki z o.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego, posłużymy się przykładem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wynika z ustawy, nazwa jej powinna składać się z dowolnie wybranej nazwy, wraz z dodatkowym oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (można używać również skrótu „Sp. z o.o.”). Dokonując zmiany nazwy spółki z o.o. trzeba oczywiście pamiętać by nie wybrać takiej, którą już się posługuje inny podmiot w tej samej branży oraz  takiej, która może wprowadzać klientów w błąd, co do przedmiotu działalności firmy, osoby właściciela, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia. W pierwszej kolejności potrzebna będzie uchwała walnego zgromadzenia wspólników, zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. Następnie dokument ten, wraz z tekstem jednolitym umowy spółki po zmianach, jak również zgłoszenia aktualizacyjne do innych urzędów (NIP-2, ZUS-ZPA, RG-1) dołączamy do wypełnionych formularzy Krajowego Rejestru Sądowego (formularz KRS-Z3 ) i składamy w sądzie rejestrowym, który rejestruje nową nazwę i zgodnie z zasadą „jednego okienka” przekazuje informację o zmianie nazwy do GUS i ZUS. Dzięki temu formalności przy zmianie nazwy firmy znacznie maleją. Do składanego zgłoszenia załączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowa nazwa obowiązuje od momentu wpisu do KRS.

Zmiana nazwy jednoosobowej działalnosci gospodarczej

W przypadku zmiany firmy jednoosobowej sprawa jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku zmiany nazwy spółek. Rejestr firm jednoosobowych znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane, jakie tam się znajdują to między innymi firma przedsiębiorcy (nazwa), a także oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym obszarze, które wynikną po dokonaniu wpisu trzeba je zgłosić w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia, w formularzu CEIDG – 1.

Również w przypadku zmiany nazwy jednoosobowej firmy obowiązuje zasada „jednego okienka”, co oznacza, że przy zmianie danych w jednym miejscu, dokonują się jednocześnie zmiany w Urzędzie Skarbowym, GUS, ZUS czy KRUS. Zmiana nazwy firmy, w tym przypadku nie pociąga za sobą w tym przypadku żadnych kosztów.

jak zmienić nazwę firmy

O czym warto jeszcze pamiętać

Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie, o których przedsiębiorcy często mają błędne pojęcie. Wprowadzenie nowej nazwy dla firmy, nie oznacza że dotychczasowe zobowiązania  nagle nikną. Przedsiębiorstwo, działające pod nową nazwą ma obowiązek wywiązywać się ze zobowiązań tak, jakby zmiana nie nastąpiła. Drugą kwestią jest konieczność poinformowania o zmianie nazwy  kontrahentów, z jakimi prowadzi interesy, by dokonali zmian w wystawianych dokumentach. Nowa nazwa będzie widnieć na nowych fakturach czy też umowach, konieczna jest więc zmiana pieczątek firmowych, papieru firmowego czy też domeny internetowej.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak wybrać najlepszą nazwę dla firmy? Kreatywny naming wyróżni Twoją firmę! Powody zmiany nazwy - renaming marki O czym warto pamiętać tworząc nazwę dla firmy

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 3 dodać 2

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook