Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Zmiana nazwy firmy

Zagadnienia prawne

Zmiana nazwy firmy jest często podyktowana istotnymi czynnikami np. przekształceniem profilu działalności, nową strategią marketingową, czasami to zła renoma marki zmusza do stworzenia nowego, „czystego” brandu. Dowiedz się jak przeprowadzić zmianę nazwy firmy od strony formalnej.

Przedsiębiorstwa, które wypracowały już pewną pozycję na rynku, niejednokrotnie dokonują zmiany swojej nazwy (firmy). Zmiana nazwy firmy i formalności jej towarzyszące to główny problem, z jakim borykają się przedsiębiorcy rozważający renaming. Przeczytaj, gdzie powinieneś się udać, jakie dokumenty złożyć i jakie są koszty zmiany nazwy spółki z o.o. oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

Jeżeli chodzi o spółki prawa handlowego, posłużymy się przykładem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wynika z ustawy, nazwa jej powinna składać się z dowolnie wybranej nazwy, wraz z dodatkowym oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (można używać również skrótu „Sp. z o.o.”). Dokonując zmiany nazwy spółki z o.o. trzeba oczywiście pamiętać by nie wybrać takiej, którą już się posługuje inny podmiot w tej samej branży oraz  takiej, która może wprowadzać klientów w błąd, co do przedmiotu działalności firmy, osoby właściciela, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia. W pierwszej kolejności potrzebna będzie uchwała walnego zgromadzenia wspólników, zaprotokołowana w formie aktu notarialnego. Następnie dokument ten, wraz z tekstem jednolitym umowy spółki po zmianach, jak również zgłoszenia aktualizacyjne do innych urzędów (NIP-2, ZUS-ZPA, RG-1) dołączamy do wypełnionych formularzy Krajowego Rejestru Sądowego (formularz KRS-Z3 ) i składamy w sądzie rejestrowym, który rejestruje nową nazwę i zgodnie z zasadą „jednego okienka” przekazuje informację o zmianie nazwy do GUS i ZUS. Dzięki temu formalności przy zmianie nazwy firmy znacznie maleją. Do składanego zgłoszenia załączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowa nazwa obowiązuje od momentu wpisu do KRS.

Zmiana nazwy jednoosobowej działalnosci gospodarczej

W przypadku zmiany firmy jednoosobowej sprawa jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku zmiany nazwy spółek. Rejestr firm jednoosobowych znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane, jakie tam się znajdują to między innymi firma przedsiębiorcy (nazwa), a także oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym obszarze, które wynikną po dokonaniu wpisu trzeba je zgłosić w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia, w formularzu CEIDG – 1.

Również w przypadku zmiany nazwy jednoosobowej firmy obowiązuje zasada „jednego okienka”, co oznacza, że przy zmianie danych w jednym miejscu, dokonują się jednocześnie zmiany w Urzędzie Skarbowym, GUS, ZUS czy KRUS. Zmiana nazwy firmy, w tym przypadku nie pociąga za sobą w tym przypadku żadnych kosztów.

jak zmienić nazwę firmy

O czym warto jeszcze pamiętać

Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie, o których przedsiębiorcy często mają błędne pojęcie. Wprowadzenie nowej nazwy dla firmy, nie oznacza że dotychczasowe zobowiązania  nagle nikną. Przedsiębiorstwo, działające pod nową nazwą ma obowiązek wywiązywać się ze zobowiązań tak, jakby zmiana nie nastąpiła. Drugą kwestią jest konieczność poinformowania o zmianie nazwy  kontrahentów, z jakimi prowadzi interesy, by dokonali zmian w wystawianych dokumentach. Nowa nazwa będzie widnieć na nowych fakturach czy też umowach, konieczna jest więc zmiana pieczątek firmowych, papieru firmowego czy też domeny internetowej.

 

Często zadawane pytania

Gdzie należy zgłosić zmianę nazwy firmy?

Dokonując zmiany oznaczenia Twojej firmy musisz pamiętać o ponownej rejestracji znaku w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Tym samym zyskujesz na niego ochronę i narzędzia prawne, które możesz wykorzystać w walce z nieuczciwymi podmiotami. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat rebrandingu nazwy firmy przeczytaj nasz artykuł

Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest wolna?

Tworzenie znaku towarowego nie jest wcale takie łatwe jakby się wydawało. Już na początku należy upewnić się czy wybrana przez Ciebie nazwa jest wolna na rynku. Aby dokładnie sprawdzić dostępność nazwy nie wystarczy przyjrzeć Internet. Do tego potrzebna jest fachowa wiedza oraz doświadczenie z zakresu znaku towarowego. Jeżeli chcesz aby Twoja nazwa został zbadany pod kątem zdolności rejestracyjnej skontaktuj się z Nami.  Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook