Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Tymbark - sok z ponad 75-letnią historią

Historie nazw

Tymbark to znana polska marka soków, napojów, dżemów, marmolad i owocowych win powstała na Podhalu w 1936 roku. Aktualnie oprócz Polskiego rynku produkty marki Tymbark są obecne także w 30 innych krajach , m.in. w: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii,  Danii, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Rosji, Rumunii, Kanadzie czy USA. Jednak nie zawsze tak było.

Historię marki Tymbark zacząć należy od miejsca, w którym się ona narodziła. Otóż w 1353 roku  Kazimierz Wielki podpisał na prawie magdeburskim lokację położonej w Ziemi Limanowskiej Jodłowej Góry. Właśnie od tej nazwy miasta wywodzi się jej niemiecki odpowiednik -  Tannenberg (w jez. niem. tannen to jodła, a berge - góra). Później Tannenberg zaczęto nazywać Tymbarkiem -  nazwa ta ostatecznie się przyjęła i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Sadownictwo, które jest podwaliną przemysłu owocowego rozwinęło się w Tymbarku w XVII wieku. Właśnie wtedy Dunajcem i Wisłą dotarły do Gdańska pierwsze tymbarskie śliwki. Sławę miasto zyskało jednak w XIX wieku, gdy Galicja znalazła się pod rządami Austriaków, którzy wzorując się na Tyrolu postanowili zintensyfikować sadownictwo na tym terenie. Doszło nawet do tego, że galicyjskie władze wprowadziły obowiązek sadzenia drzew owocowych przez świeżo upieczonych małżonków.
Ważnym wydarzeniem dla Tymbarku było założenie w 1936 roku pierwszej na Podhalu spółdzielni owocarskiej. Powstała ona z inicjatywy inżyniera sadownictw - Józefa Marka, który marzył, by produkty przemysłu owocowego rozsławiły Ziemię Limanowską. Z tego też względu 24 marca 1937 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu dokonano rejestracji „Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej w Tymbarku”. Przedsiębiorstwo bardzo dobrze rozwijało się aż do II wojny światowej, która przyhamowała jej działalność. Jednak zaraz po wojnie spółdzielnia odrobiła starty.  Powstały wówczas nowe oddziały:

 

 
Z kolei w Krakowie i Zakopanem powstały pierwsze hurtownie Tymbarku. 

Pomimo upaństwowienia przedsiębiorstwa w 1950 roku firma nie przestała się rozwijać. Wchodząc w 1951 roku w skład Centralnego Zarządu Przemysłu Owocowo-Warzywnego firma uzyskała możliwość rozbudowania zakładu. Następnie – w latach 80.  marka Tymbark  została włączona do portfolio Iglopolu. Jednak dzięki zmianom ustrojowym w Polsce w latach  90. firma Tymbark została przekształcona w  samodzielne przedsiębiorstwo. Pozycja marki Tymbark znacząco się poprawiła, gdy w 1999 roku znalazła się ona pod skrzydłami Grupy Maspex Wadowice. Obecna pełna nazwa dla firmy sygnującej swoje produkty typografią Tymbark to „Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Tymbark" S.A.”, często używa się jednak także namingu skróconego, a mianowicie - „Tymbark S.A.” Jak można wywnioskować z przedstawionych powyżej informacji nazwa marki Tymbark pochodzi od nazwy miejscowości, w której zaczęła się jej historia.

Logo jest kluczowym składnikiem systemu identyfikacji wizualnej marki.Projekt logo marki Tymbark.


Omawiając markę Tymbark warto wspomnieć również o projekcie logo, który  jest bardzo ważnym elementem jej  systemu identyfikacji wizualnej. Pierwotnie na produktach Tymbarku widniał motyw kolorowej wycinanki, lecz w 1990 roku zdecydowano się na symbol graficzny przedstawiający czerwone jabłuszko z zielonym listkiem. Na taką grafikę zdecydowano się, gdyż jabłko jest owocem, które na polskim rynku automatycznie kojarzy się z sadownictwem i branżą owocarską. Firmowe logo oprócz wspomnianego symbolu składa się również z dwóch typografii, czyli nazwy firmy o ciemnozielonym kolorze oraz  roku jej powstania. Wymienione powyżej elementy osadzone są na zielonym tle, które kojarzy się z naturą.

Sekret sukcesu Tymbarku związany jest z ciągłym rozwojem technologicznym prowadzonym przez przedsiębiorstwo, rozszerzaniem portfolio oraz dbałością o jakość oferty. Polski przemysł owocowy zawdzięcza Tymbarkowi wiele pomysłów związanych z przetwórstwem owoców. Ważnym wydarzeniem dla firmy był rok 1959,  gdy Tymbark sprowadził szwajcarskiego eksperta, który przedstawił nieznaną w Polsce technologię zagęszczania soku owocowego. Dzięki temu już w 1961  Tymbark mógł zainstalować u siebie pierwszą w Polsce stację wyparną do zagęszczania soku. Kolejnym sukcesem przedsiębiorstwa było sporządzenie nieznanej polskim producentom - receptury soku z czarnej porzeczki. Recepturę tą opracował w 1967 roku pracujący w tymbarskim zakładzie inżynier - Augustyn Rogoziński. Następnymi osiągnięciami podhalańskiej firmy było również zainstalowanie w fabryce jedynej w branży suszarni rozpyłowej oraz opracowanie, a następnie uruchomienie produkcji proszków owocowych i warzywnych. W latach 70. Tymbark przy współpracy z Instytutem Przemysłu Fermentacyjnego stworzył technologię odzyskiwania barwników z wytłoków owocowych oraz odwadniania aromatów owocowych. To w Tymbarku  wprowadzono również pierwszą w Polsce, nowoczesną technologię aseptycznego rozlewu soków i napojów do opakowań plastikowych.

Opakowania są istotnym elementem systemu identyfikacji wizualnej marki.

Źródło: Materiały reklamowe na stronie www firmy Tymbark
- Kapsle z hasłami marki Tymbark stały się kultowe.

 

Oprócz wymienionych innowacji sympatię konsumentów marka zdobyła dzięki kreatywnym działaniom promującym Tymbark. Jako jedno z najbardziej znaczących pomysłów Tymbarku wymienić można umieszczenie na wewnętrznej stronie kapsla lub nakrętki chwytliwego napisu/hasła. Pierwszy z nich brzmiał "Uszy do góry" i pojawił się w 1993 roku. Obecnie na kapslu lub korku można znaleźć jeden z 490 powstałych haseł. 
Wizerunek marki uatrakcyjniają również akcje społeczne w zakresie rozwoju kultury, edukacji oraz sportu organizowane przez Tymbark. Wśród nich można wymienić np. „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, „5 porcji warzyw, owoców i soku”.
Dzięki takiej strategii marka Tymbark znalazła się w 2011 roku w „Rankingu najbardziej wartościowych i najcenniejszych polskich marek” organizowanym przez „Rzeczpospolitą”. Tymbark zwyciężył w kategorii „Najbardziej wartościowe marki w branży napojów bezalkoholowych”. Został on również wysoko oceniony w zakresie prestiżu, świadomości marki oraz postrzeganej jakości.

Marka Tymbark została nagrodzona srebrną statuetką Effie za kampanię "Tymbark - 75 lat razem". Celem kampanii było przypomnienie odbiorcom, że Tymbark ma już na liczniku trzy ćwierćwiecza. Warto dodać, że w konkursie Effie Awards nagradzane są najbardziej efektywne kampanie, których wyniki potwierdzają  efekty sprzedażowe oraz uatrakcyjnienie wizerunku marki na rynku.

 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook