Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Slogan firmowy – skuteczny przekaz w kilku słowach

Opinie i porady

Pamiętasz sentencję „Odkryjmy lepszy świat” Philipsa?
Na pewno. Masz do czynienia z dobrze zaprojektowanym sloganem firmowym.

 

Na wstępnie należy rozróżnić dwa pojęcia, które czasem (niewłaściwie) stosowane są zamiennie. Wśród sloganów reklamowych można wyróżnić slogany korporacyjne oraz hasła reklamowe.

Slogany korporacyjne

Projektowane są dla firm (a nie dla produktów), ściśle wiążąc się z jej wizerunkiem oraz stosowanymi przez organizację wartościami. Slogan korporacyjny ma na celu podkreślać tożsamość i wizję przedsiębiorstwa, wspierać ofertę firmy i stosowanych przez nią marek produktowych. Zazwyczaj slogany firmowe występują wraz z logotypem lub w jego bezpośredniej bliskości. Są bardzo zwięzłe, niczym brzytwa „tną” świadomość odbiorcy, wzmacniając tylko to co najważniejsze w marce. Wykazują się niską częstotliwością zmian, zazwyczaj wtedy kiedy firma dokonuje istotnych modyfikacji filozofii swojego działania, rebrandingu, podejmując aktywności o charakterze strategicznym.

Hasła reklamowe

Opracowywane są z myślą o produktach i prowadzonych kampaniach marketingowo-sprzedażowych. Często ulegają zmianom i modyfikacjom, zgodnie z aktualnie realizowaną strategią dla danej marki.

Istnieje kilka głównych konwencji tworzenia sloganów firmowych. Ich założenia mogą opierać się na unikalnej ofercie firmy lub też na wskazywaniu głównych wartości organizacji. Mogą również mieć swoje źródło w tradycji przedsiębiorstwa jak również w podejmowanych działaniach prospołecznych. Każda z metod jest dobra. Dobór metody uzależniony jest od przyjętych założeń związanych z tożsamością i charakterem marki.

Slogan korporacyjny / unikalna oferta i grupa klientów

Konstrukcja takiego sloganu opiera się o odpowiedź na pytanie: „co robimy, jak działamy, dla kogo jesteśmy?”. Tego typu slogany stosują firmy o szeroko zdefiniowanej grupie docelowej.

Jednym z klasycznym przykładów sloganu opartego na tej metodzie jest slogan firmy AVON – Company for woman. Inny przykład to TOYOTA – Moving forward.

Zaletą tak tworzonych sloganów jest jasne zdefiniowanie koncepcji działania organizacji, co sprawdza się w sytuacji gdy firma obejmuje konkretny obszar rynku. Ograniczeniem tej konwencji jest jednak ryzyko zbyt wąskiej prezentacji działania firm o szerszym profilu działalności jak również obawa szybkiej dezaktualizacji sloganu.

Projektując slogan wedle tej konwencji należy wskazywać na stałe wartości, rynek docelowy a nie dane cechy oferty, które mogą szybciej ulec zmianie.

Slogan korporacyjny / zasady działania firmy

Wedle tej metody tworzenia sloganów, celem jest odwołanie się do odpowiedzi na pytanie: „jakimi zasadami się kierujemy?”.

Przykładowe slogany korporacyjne: GENERAL ELECTRIC – Zmieniamy życie na lepsze, COCA-COLA – Open happines, CITIBANK – Citi never sleeps.

Slogany tak konstruowane mają bardziej abstrakcyjny charakter co sprawia, że nie ulegają szybkiej dezaktualizacji. Może to być jednak wadą dla definiowania działalności firmy jeśli postrzeganie jej będzie zbyt mocno odbiegać od istoty oferty.

Slogany oparte o generalne zasady są wykorzystywane najczęściej na rynkach, gdzie podstawą wyboru ofert jest ich porównanie pomiędzy sobą.

Slogan korporacyjny / tradycja firmy

W tym podejściu, tworzenie sloganu reklamowego opiera się na odpowiedzi na pytanie: „z czego jesteśmy dumni, co tworzy naszą tradycję?”.
Slogany podkreślają zazwyczaj długoletnią tradycję firmy i jej dotychczasowe sukcesy w postaci np. wyjątkowej kompetencji, której konkurencja nie posiada. W oparciu o te czynniki, slogany budują wizerunek organizacji, która odnosić będzie ponad przeciętne osiągnięcia również w przyszłości.

Przykładem sloganów zbudowanych według tej konwencji jest np. TISSOT -  swiss watches since 1853 czy też Zielona Budka – lody od pokoleń.

Tego typu slogany są stosowane najczęściej przez firmy działające na rynku produktów premium.

Slogan korporacyjny / społeczna odpowiedzialność biznesu

Ten model tworzenia sloganów odwołuje się do wpływu jaki organizacja chce wywierać na otoczenie biznesowe. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie: „za co bierzemy odpowiedzialność?”.

W przypadku takich sloganów ważne jest by firma faktycznie i realnie wdrażała w życie składane deklaracje, ponieważ w przeciwnym wypadku, zdemaskowanie nieprawdziwości lub brak spójności działania organizacji, może kosztować ją utratę wizerunku.

Przykładem tak konstruowanych sloganów jest m.in. wspomniany we wstępnie artykułu PHILIPS, jak również LG – Life’s Good czy też NOKIA – connecting people.

Slogany tak konstruowane odnoszą się do szerokiej grupy docelowej; starając się wywołać pozytywny odbiór w oparciu o powszechnie aprobowane wartości, czasem ocierając się nawet o populizm.

 

Często zadawane pytania

Co to jest slogan korporacyjny?

Slogan korporacyjny jest tworzony dla firmy nie dla produktu. Ma on na celu wskazać wizję przedsiębiorstwa, wspierać firmę oraz podkreślać jej tożsamość. Wskazuje co jest najważniejsze w marce w taki sposób aby mogła zostać zapamiętana i z łatwością powtarzana. Tworząc slogan dobieraj słowa uniwersalne skierowane bezpośrednio do odbiorcy. 

Co to jest hasło reklamowe?

Hasło reklamowe jest tworzone dla produktu. Może ulegać modyfikacjom, dopasowując się do aktualnej strategii marki. Powinno być krótkie, łatwe do zapamiętania ale i budzące ciekawość. Często jest uzupełnieniem nazwy produktu, którego celem jest wyróżnić markę spośród konkurencji. 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook