Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Skąd się wzięła Bakoma?

Historie nazw

Bakoma to polska firma branży spożywczej posiadająca w swojej ofercie asortymentowej jogurty naturalne i owocowe, jogurty pitne, kefiry, desery mleczne, serki typu fromage, serki homogenizowane,  musy owocowe itp.


Historia firmy zaczęła się w 1989 roku - jej założycielami byli:  Zbigniew Komorowski oraz  Edward Mazur. Rodzina Komorowskich wniosła ziemię i budynki w rodzinnym Elżbietowie, a Edward Mazur wkład finansowy w wysokości stu tysięcy dolarów gotówką oraz zaciągnięty w zachodnich bankach kredyt na dwa miliony dolarów.  Wówczas taki kredyt mógł być zaciągnięty ze względu na to, że Edward Mazur był Polakiem posiadającym  amerykański paszport i mieszkającym w USA. Nazwa firmy jest akronimem powstałym od imienia i nazwiska żony Zbigniewa Komorowskiego - BArbary KOmorowskiej oraz od nazwiska Edwarda MAzura. W taki właśnie sposób powstała znany wszystkim Polakom nazwa Bakoma. Warto dodać, że początkowo rozważano podobny akronim złożony z  imienia i nazwiska  Zbigniewa Komorowskiego i  Edwarda Mazura, lecz Zbikoma nie brzmiało tak dobrze jak Bakoma.


Firma rozpoczęła swoją działalność od uruchomienia zamrażalni owoców i warzyw celem dalszej odsprzedaży - głównie na eksport do RFN. Dopiero w 1992 roku Bakoma rozpoczęła produkcję  jogurtów. Zyskały one dużą popularność wśród konsumentów i z  czasem stały się  podstawowym produktem spółki.


Ważnym wydarzeniem dla Bakomy była umowa licencyjna z niemiecką firmą mleczarską - Onken. Otóż Niemcy udostępnili Zbigniewowi Komorowskiemu technologię, a Bakoma, oprócz swojej regularnej działalności, miała się zająć  produkcją jogurtów z logo Onken. Współpraca między oboma przedsiębiorstwami miała trwać 5 lat,  zakończyła się jednak wcześniej. Taki obrót sprawy był spowodowany wykorzystaniem przez Komorowskiego w połowie 1995 roku powierzonej technologii w produkcji jogurtów sygnowanych przez logo Bakomy. Pomimo pięcioletniej „wojny” Onken nie uzyskał odszkodowania. 


Następnym istotnym dla marki Bakoma wydarzeniem, był rok 1997, gdy 9 czerwca firma ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w spółkę akcyjną. 75 proc. akcji było własnością rodziny Komorowskich (Zbigniewa, Barbary, Piotra i Katarzyny), a jedna czwarta należała do Edwarda Mazura. Właśnie w tym czasie udział Bakomy w polskim rynku jogurtów sięgał 25 proc. - wynik ten uplasował Bakomę na drugiej pozycja - zaraz po francuskiej firmie Danone.  Przy okazji zmiany formy własności siedziba firmy została przeniesiona z Elżbietowa do Warszawy. W rodzinnej miejscowości Komorowskich pozostał tylko zakład produkcyjny. Należy również odnotować, że w 1998 roku spółka weszła na giełdę. W 1999 roku Edward Mazur sprzedał posiadany przez siebie pakiet akcji (25 proc.)  koncernowi Danone za 130 mln złotych. który przez kilka lat udziałowcem Bakomy. Obecnie Bakoma S. A. jest tzw. spółką akcyjną prywatną, w której akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.

 

 

Plakaty są elementem systemu identyfikacji wizualnej marki.

Przykładowy plakat reklamowy marki Bakoma.
Źródło: Materiały reklamowe firmy Bakoma


Odkąd Polska stała się w 2004 roku członkiem Unii Europejskiej Bakoma chcąc umocnić swoją pozycję jako producenta przetworów mlecznych prowadziła wzmożoną politykę eksportową. Dzięki temu produkty Bakomy są dziś  dostępne w takich krajach jak: USA, Anglia, Irlandia,Litwa, Estonia, Słowacja, Rumunia,Węgry, Portugalia, Rosja. Najbardziej popularne produkty z portfolio Bakomy to: Premium Frutica, Twist, 7 zbóż i Bakuś.

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook