Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Rejestracja znaków towarowych w UE

Zagadnienia prawne

Dowiedz się jak łatwo możesz chronić swoją markę na terenie Unii Europejskiej

Rejestracja znaku towarowego, z którym mają być kojarzone produkty lub usługi jest często sprawą, o jakiej przedsiębiorcy myślą na samym końcu.

Tymczasem rejestracja znaków towarowych powinna być jednym z pierwszych działań ochrony swoich interesów, tym bardziej że istnieją narzędzia dające możliwości stosunkowo niedrogiego i prostego zabezpieczenia praw na terenie Unii Europejskiej.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość dokonania zgłoszenia i otrzymania ochrony na znak towarowy wspólnoty – tzw. CTM czyli Community Trademark. Obejmuje on swoim zasięgiem terytorialnym wszystkie państwa członkowskie UE. Można więc jedną rejestracją znaku dysponować prawem i jego ochroną praktycznie na terenie całego kontynentu.

Wspólnotowy znak towarowy otwiera więc drogę do kontynuowania działalności na rynku Unii Europejskiej. Odbiorcom zaś, umożliwia prawidłową identyfikację towarów i usług.

unijny znak towarowy

Ułatwienie w dochodzeniu roszczeń

Używanie oznaczeń dla towarów powoduje, że zwiększa się – w przypadku ich popularności wśród klientów – ryzyko sprzedaży przez konkurencję własnych produktów z wykorzystaniem znaków należących do prawowitego przedsiębiorcy, do którego należą wskazane oznaczenia.

Rejestracja znaku towarowego umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu dokonanych naruszeń, jak również bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jakie nieuczciwy przedsiębiorca uzyskał w związku z bezprawnym używaniem znaku towarowego.

Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że dochodzenie roszczeń, a zwłaszcza wycena zaistniałego naruszenia i wynikającego z tego tytułu odszkodowania przed sądem cywilnym danego kraju członkowskiego, byłaby znacznie utrudniona. Wielu małych przedsiębiorców rezygnowałoby wówczas z dochodzenia swoich roszczeń, godząc się na istniejący stan rzeczy.

Wykorzystywanie znaków towarowych do rejestracji domen

W przypadku, gdy podmiot trzeci dokonał wcześniejszej rejestracji domeny o tej samej nazwie co posiadany przez przedsiębiorcę znak towarowy i korzystał z niej w sposób sprzeczny z zasadami, dużo łatwiej jest wykazać prawo do określonej domeny, jeżeli zawiera ona zarejestrowany znak towarowy.

Prawo do znaku towarowego jako przedmiot obrotu

Niejednokrotnie najważniejszą kwestią jest dla przedsiębiorstwa prawo późniejszego obrotu posiadanym znakiem towarowym. Jeśli marka uzyskała wysoką rozpoznawalność, można dokonać jej sprzedaży, udzielić licencji na korzystanie, utworzyć sieć franczyzową – a więc czerpać z niej realne korzyści finansowe.

Znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna

Znak towarowy, mając określoną wartość, może stanowić cenny wkład do spółki. Jest to istotne zarówno na etapie tworzenia nowej spółki jak i poszukiwania inwestora.

Zakres i koszt rejestracji na terenie RP oraz Unii Europejskiej

Koszty rejestracji są wprawdzie wyższe niż w przypadku znaku krajowego, jednak porównując zakres uzyskiwanej ochrony, różnica w wartości opłaty nie jest już tak oczywista.

Koszt rejestracji krajowego znaku towarowego, w 3 klasach towarów, nie licząc opłat w postaci taksy kancelarii rzecznika patentowego, to kwota w wysokości około 1980 PLN (opłata za zgłoszenie + opłata za zarejestrowanie+opłata za publikację). W przypadku znaku wspólnotowego opłata wynosi 1850 EUR czyli około 7 973 PLN*.

*w zależności od kursu waluty NBP

Porównując zakres ochrony w 3 klasach stwierdzić należy, że za wniesioną opłatę 1980 PLN uzyskujemy ochronę na terenie jednego kraju, a za 7 793 PLN ochronę na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, co w przeliczeniu na jedno państwo daje ok. 284 PLN.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Domena internetowa a znak towarowy Jak chronić własną markę - znaki towarowe Nazwa dla firmy a przepisy prawa

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 5

powrót do góry
f