Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa firmy a numerologia

Opinie i porady

Numerologia może stanowić wsparcie przy budowaniu nazwy, jednak nie gwarantuje odniesienia sukcesu marki. Niniejszy artykuł zostaje publikowany jako odpowiedź na zapytania klientów.  Podjęcie decyzji o zastosowaniu numerologii oraz ocena słuszności tego zabiegu, leży po Państwa stronie.

nazwa firmy a numerologia

Numerologia zajmuje się prognozowaniem z liczb, zakłada że przyporządkowanie numeru danemu obiektowi wiąże się z jego losem. Co więcej, według numerologii nic nie jest dziełem przypadku. Warto wiedzieć, iż jej przedmiotem nie są jedynie liczby, lecz także nazwy własne. 

Podczas kreowania nazwy firmy odpowiednie ustawienie liter, może zwiększyć szansę na sukces, za sprawą wytwarzanych wibracji.  

W jaki sposób nazwa jest badana

Badaniu numerologicznemu poddawana zostaje nazwa znajdująca się na dokumentach urzędowych, aktach notarialnych i rejestrowych. Analizie poddaje się także nazwę, która powszechnie funkcjonuje. Np. oprócz badania ”Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Carpol”, analizuje się także nazwę Carpol. 

Przypisanie wartości numerologicznej literom

Kiedy nazwa firmy została już wykreowana, kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiednich cyfr literom, wchodzących w jej skład. Po zsumowaniu liter, powstanie jedna liczba, która umożliwi ustalenie natury słów i relacji między nimi. 

Wzór na przypisywanie okresłonej cyfry dla alfabetu łacińskiego jest następujący:

Na przykład, dla nazwy PEPSI obliczenie jej wartości numerologicznej wygląda następująco:

7+5+7+1+9=29=2+9=11=1+1=2

Określanie ciała i duszy nazwy

Sposób w jaki firma będzie postrzegana poprzez innych ludzi, wyznacza się poprzez zsumowanie cyfr przypisanym spółgłoskom. Jest to tzw. ciało firmy. Dusza firmy to możliwości rozwoju oraz zasoby twórcze, które wyznacza się poprzez sumowanie wartości samogłosek. 

Znaczenie przypisywane poszczególnym cyfrom

Suma wszystkich cyfr po skróceniu do liczby pierwszej oceniana jest wg poniższych znaczeń.

Cyfra 1  
Niesie ze sobą sporo siły i energii, które wróżą sukces. Odpowiednia jest dla przedsiębiorstwa zamierzającego wprowadzić pionierskie usługi. Zapowiada nowatorską oraz dynamiczną firmę, która może funkcjonować w doradztwie, sektorze sprzedaży czy call center. 

Cyfra 2
To spokojna wibracja odpowiednia dla firmy, dla której ważne są dobre relacje z ludźmi. Wiąże się z harmonią, porozumieniem i brakiem dynamiki.  Przykładem mogą ośrodki terapii, szkoły oraz żłobki.

Cyfra 3 
Ta radosna wibracja zwiastuje powodzenie w działalności wiążącej się ze sztuką, komunikacją oraz rozrywką. Niesie jednak ryzyko rozpraszania energii czy wystąpienia przypadków rozrzutności. Ta cyfra może okazać się dobrą w przypadku telewizji, radia, firm zajmujących się reklamą lub sztuką.

Cyfra 4
Może zwiastować sukces firmie, która charakteryzuje się pracowitością, systematycznością oraz odpowiedzialnością. Na pierwszym miejscu stawia solidne podstawy pracy oraz precyzję, tym samym stawiając na drugim planie nawiązywanie kontaktów z ludźmi i empatię. Czwórka będzie odpowiednia np. dla firmy budowlanej czy hydraulicznej, 

Cyfra 5
Sprzyja firmom, które przewidują szybkie, dynamiczne zmiany i dla których ważna jest inteligencja oraz błyskotliwość. Cyfra 5 może być odpowiednia dla elastycznej i otwartej na doświadczenia firmy, jak biuro podróży. 

Cyfra 6
To liczba rodziny, domu i opieki. Powinna towarzyszyć firmom, które prowadzą produkcję sprzętu AGD, ale też zajmują się prowadzeniem jadłodajni i przedszkoli. Ta wibracja sprawi, iż firma będzie cieszyła się sympatią swoich klientów. 

Cyfra 7
Wiąże się z profesjonalizmem, niezależnością oraz elegancją. Zwiastować może słabą widoczność oraz izolację. Towarzyszy sklepom z ekskluzywną odzieżą, biżuterią, ale też pracy naukowej.

Cyfra 8
To typowo biznesowa wibracja. Sprzyja firmom, które stawiają na pierwszym miejscu upór, ambicję, odwagę. Cyfra osiem patronuje przedsiębiorstwom finansowym, dużym koncernom, czy bankom.

Cyfra 9
Może zwiastować nieustanne dokonywanie inwestycji, lecz także zdobywanie nowych umiejętności i naukę nowych rzeczy. Ta wibracja towarzyszy firmom dla których nie liczy się zysk, a dobroczynność. Ważne dla nie jest dobro innych ludzi, altruizm i niesienie pomocy. 

Numerologia nazwy firmy może potwierdzać istnienie harmonijnej natury w tworzonych przez nas nazwach. Jednak nie można zapominać, iż nie zastąpi to podjęcia odpowiednich działań, jak stworzenie dobrego planu biznesowego, chwytliwej nazwy firmy, rozpoznawalnej identyfikacji wizualnej czy strategii marketingowej. Numerologia być może wspiera takie działania. Z pewnością stanowi swojego rodzaju ciekawostkę. 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook