Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak zastrzec nazwę firmy

Zagadnienia prawne

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się działań mających na celu ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Zastrzeżone nazwy firm są znacznie lepiej chronione przez prawo, niż nazwy niezarejestrowane, warto więc wiedzieć jak zastrzec nazwę firmy.

ochrona własności intelektualnej

Główne zasady rejestracji

Istnieje kilka dróg do zastrzeżenia nazwy firmy. Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która tworzy nazwy dla firm czy produktów. Bardzo często oferują one również możliwość pomocy w zarejestrowaniu nazwy firmy, jako znaku towarowego. Innym sposobem jest skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego. Osoba ta w końcu najlepiej powinna wiedzieć, jak zastrzec nazwę firmy. Trzecią drogą, jaką możesz wybrać jest samodzielna rejestracja, która przy odrobinie wysiłku i zaangażowaniu, nie musi być tak trudna jak się wydaje.

Rejestracja znaków towarowych może odbyć się droga tradycyjną lub przez formularz online. By dokonać zastrzeżenia nazwy firmy drogą tradycyjną, należy uzupełnić zgłoszenie, oraz właściwe załączniki, wydrukować je dokonać odpowiednich opłat i wysłać na adres Urzędu Patentowego. Istnieje również możliwość rejestracji znaku towarowego online. Jest to rozwiązanie znacznie szybsze i korzystne dla przedsiębiorców, którzy cenią czas i wygodę.

W większości instytucji rejestrujących, proces zastrzeżenia nazwy firmy rozpoczyna się odpowiednim przygotowaniem dokumentacji. Po złożeniu jej we właściwej instytucji rejestrującej, ta rozpoczyna badanie dokumentów i znaku pod względem poprawności merytorycznej, technicznej oraz zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku. Jeśli wszystko się zgadza i żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu, następuje wydanie decyzji o przydzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy jakim jest zgłoszona nazwa firmy. Następnie, zgłaszający w wyznaczonym czasie ma obowiązek wniesienia opłaty, po uiszczeniu której rejestrator dokonuje wpisu do rejestru oraz wydania świadectwa ochronnego. Wszystkie zastrzeżone nazwy firm muszą przejść tą procedurę.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Do każdego znaku towarowego, na który chcemy uzyskać prawo ochronne musi być przypisana jedna lub kilka klas towarowych z tzw. Klasyfikacji nicejskiej. Jeżeli chcesz zastrzec nazwę firmy, masz do wyboru  34 klasy towarów i 11 klas usług, z których wybierasz te, które pasują do obszaru działań Twojej firmy. Dzięki temu dwie, takie same nazwy mogą być zastrzeżone, pod warunkiem , że firmy działają w różnych branżach, a co za tym idzie, ich znakom towarowym przypisane są zupełnie inne klasy. Nie wystarczy jednak wybór samego numeru klasy. Każda klasa zawiera różne pozycje oznaczające konkretne towary lub usługi, które muszą być dobrane właściwie – ani zbyt wąsko, ani za szeroko.

Zastrzeżenie nazwy firmy w Urzędzie Patentowym RP

Pierwsza instytucja, do jakiej można zwrócić się o nadanie prawa ochronnego na znak towarowy jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), znajdujący się w Warszawie. Ochrona zastrzeżonej nazwy firmy, jaką tam możemy uzyskać ważna będzie na terenie całej Polski przez dekadę, którą można przedłużać o kolejne dziesięciolecia pod koniec okresu obowiązywania ochrony. 

Na stronie internetowej UPRP można sprawdzić, co musi zawierać pełne zgłoszenie do rejestracji:

http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/

rejestracja krajowego znaku towarowego

Niektóre z istotnych elementów wniosku o zastrzeżenie nazwy są:

Podstawowe opłaty:

Po złożeniu zgłoszenia UPRP dokonuje badania jego aspektów merytorycznych oraz wstępnie sprawdza, czy nie ma zarejestrowanych już znaków podobnych lub identycznych i wysyła taką informację do zgłaszającego. Jeżeli występują błędy, UPRP wezwie nas do ich poprawy albo umorzy postępowanie. Gdy zgłoszenie przejdzie ten etap, Urząd opublikuje znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego. Tym samym rozpocznie się 3 miesięczny okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw, którego podstawa jest badana. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych obiekcji, zapada decyzja o nadaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Zgłaszający dokonuje płatności, po czym otrzymuje odpowiednie świadectwo a zastrzeżona nazwa firmy zostaje wpisana do właściwego rejestru. Wszystkie informacje znaleźć można w portalu UPRP

http://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Lead05,31,1734,4,index,pl,text/ 

Zastrzeżenie nazwy firmy w EUIPO

EUPIO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej to instytucja europejska, nadająca prawo ochronne znaku towarowego Unii Europejskiej. Organizacja działa podobnie do polskiego Urzędu Patentowego, jednak formularz zgłoszeniowy jest znacznie mniej skomplikowany. Na tych samych zasadach co w UPRP, także w procedurze regionalnej mamy możliwość skorzystania z podania tradycyjnego - na papierze, lub formularza w wersji online. Ochrona na zastrzeżone nazwy firm w tej organizacji obowiązuje na terenie wszystkich 28 państw Unii Europejskiej.

unijny znak towarowy

Podstawowe opłaty:

Zgłaszający składa odpowiednie dokumenty, następnie urząd bada wszystko pod kątem poprawności wniosku. Etap ten przebiega podobnie jak w UPRP, jednak dostępna jest tu opcja „fast track”, która znacznie przyśpiesza cały proces rejestracji. Potem następuje okres sprzeciwowy i jeżeli nikt zainteresowany nie zgłosi sprzeciwu, nazwa firmy zostaje zastrzeżona. Po wpłaceniu określonej kwoty unijny znak towarowy zostaje oficjalnie zarejestrowany i opublikowany w 23 językach urzędowych UE. Dwa dni po publikacji zgłoszeniodawca otrzymuje drogą elektroniczną zaproszenie do pobrania certyfikatu.

Dokładniejsze dane znaleźć można na stronie EUIPO

https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/trade-marks.

Zastrzeżenie nazwy firmy w WIPO

Dokonałeś pomyślnej rejestracji w kraju i zastrzegłeś nazwę firmy jako znak towarowy obowiązujący na terenie Polski? To Ci daje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodowego znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), mającej siedzibę w Genewie, w Szwajcarii. Szczególne prawo do użytkowania obowiązuje na terenie dziewięćdziesięciu sześciu państw, które podpisały Porozumienie Madryckie. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem polskiego urzędu patentowego i już na tym etapie musimy wpłacić podstawową kwotę w wysokości 600 PLN tytułem opłaty od wniosku o rejestrację międzynarodową. Dalej UPRP pośredniczy przy rejestracji międzynarodowego znaku towarowego. WIPO, podobnie jak pozostałe opisywane instytucje daje możliwość rejestracji online, charakteryzowanej jako prostsza, tańsza i szybsza. Po odebraniu przez organizację zgłoszenia następuje ten sam proces co w UPRP oraz EUIPO.

międzynarodowy znak towarowy

Podstawowe opłaty:

Szczegółowe informacje na temat ochrony międzynarodowego znaku towarowego znaleśc można pod linkiem WIPO

http://www.wipo.int/trademarks/en/

Jak zastrzec nazwę firmy?

Celem tego artykułu było rozwiązanie problemu nurtującego wielu przedsiębiorców. Jeżeli leży Ci na sercu ochrona swojej własności, to prędzej czy później problem ten będzie dotyczył również i Ciebie. Biznes bez właściwej ochrony bardzo łatwo stracić, dlatego wiedza na temat prawnych srodków ochrony nazwy firmy czy logo może okazac się nie tylko przydatna, ale niezbędna! 

To , jak zastrzec nazwę firmy uzaleznione jest od kazdego przedsiębiorcy indywidualnie. Powyzej wskazaliśmy techniczne informacje na temat prodcedury, kosztów i wybranych kwestii obowiązujących w poszczególnych urzędach patentowych. Wybór instytucji rejestrującej bezpośrednio wiąże się z wyborem rodzaju ochrony znaku towarowego, dobrze więc się zastanów, jakiej ochrony potrzebują znaki towarowe w Twojej firmie. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytań lub wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do naszej redakcji, przez formularz kontaktowy lub fanpage na facebook'u 

https://www.facebook.com/Brandelaw/ 

Nadawane przez powyższe instytucje prawo ochronne jest prawem podmiotowym o charakterze wyłącznym (przysługuje jedynie temu, kto wskazany jest w dokumentacji zgłoszeniowej) oraz skuteczności czasowej (10 lat, z możliwością przedłużenia) i terytorialnej (obowiązuje na określonym obszarze). Zastrzegając nazwę firmy, nabywamy wyłączne prawo do niej, jako znaku towarowego i  możemy używać go w sposób zarobkowy lub zawodowy.

 

Często zadawane pytania

Jak dokonać zastrzeżenia nazwy firmy?

Dokonując zastrzeżenia nazwy firmy należy złożyć poprawnie uzupełniony wniosek zgłoszeniowy do odpowiedniego urzędu patentowego. Można tego dokonać osobiście lub przez wybranego pełnomocnika. Tej czynności można dokonać drogą tradycyjną lub co jest ważne w dzisiejszych czasach online. Poprawnie uzupełniony wniosek oraz opłacenie odpowiednich opłat urzędowych jest to o tyle ważne, ponieważ są to pierwsze elementy sprawdzane przez ekspertów urzędu. Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi formalne następuje etap, który polega na badaniu znaku pod względem zdolności rejestracyjnej znaku. Innymi słowy sprawdzane jest czy występują bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku. Jeżeli ekspert uznał, że znak jest pozbawiony tych przesłanek następuje okres sprzeciwowy oraz ewentualnie postępowanie sprzeciwowe. Jeżeli sprzeciw nie zostanie zgłoszony proces ten kończy się rejestracją znaku. Więcej na temat zastrzeżenia znaku towarowego więcej się dowiesz czytając artykuł.    

Jak zastrzec międzynarodowy znak towarowy?

Miano międzynarodowego znaku towarowego zyskujesz dokonując zastrzeżenia go w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jeżeli jednak chcesz tego dokonać należy w pierwszej kolejności zastrzec znak w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Składając wniosek zgłoszeniowy należy wskazać państwa, w których chcesz aby Twoja nazwa była chroniona. Masz do wyboru ponad 100 państw, które podpisały tzw. Porozumienie Madryckie. Więcej na tema miedzynarodowego znaku towaorwego znajdziesz tutaj      

Co to jest europejski znak towarowy?

Europejski znak towarowy to taki znak, który został zastrzeżony w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Uzyskane prawo ochronne obowiązuje na terenie 27 państw wspólnoty europejskiej również na obszarze całej Polski. Więcej na temat zastrzeżenie znaku towarowego Unii Europejskiej dowiesz się tutaj

Jak zarejestrować znak towarowy w Polsce?

Jeżeli chcesz chronić swoją nazwę firmy na terenie Polski należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, który ma siedzibę w Warszawie. Uzyskane prawo ochronne obowiązuje przez okres 10 lat, oczywiście z możliwością przedłużenia. Czas trwania procesu rejestracyjnego może być różny i jest uzależniony od wielu czynników. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć na temat procedury rejestracji znaku towarowego w Polsce przeczytaj ten artykuł.

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook