Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak zastrzec nazwę firmy i kiedy zarejestrować znak towarowy?

Zagadnienia prawne

Nazwa firmy ma ogromne znaczenie, często można włożyć dużo energii i pieniędzy w wypromowanie swojej marki, a późnej z przerażeniem dowiedzieć się, że nie można już dłużej używać tej nazwy, bo narusza cudze prawa. W jaki sposób zabezpieczyć nazwę firmy? Jak zastrzec nazwę firmy? Dowiesz się tego, czytając dalej.

Na czym polega zastrzeżenie nazwy firmy?

 Nazwa firmy może stać się znakiem towarowym, jeżeli zostanie przedstawiona w formie graficznej i będzie odróżniała jedno przedsiębiorstwo od innych firm. Jak zastrzec nazwę firmy? Zastrzeżenie takie polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu jej jako znak towarowy we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej.W Polsce ochroną znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP. Otrzymanie ochrony nazwy firmy następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, po wniesieniu opłaty za ochronę. Jeżeli planujesz rozwinąć swoją firmę i działać na zagranicznych rynkach warto, żebyś nazwę swojej firmy chronił również w tych państwach. Nazwę swojej firmy możesz zarejestrować w urzędach patentowych państw, w których chcesz prowadzić swój biznes, ale możesz również skorzystać z możliwości ułatwiających taką rejestrację. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z rejestracji unijnego znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego, o których dowiesz się więcej w dalszej części artykułu.


Procedura rejestracji w Polsce

 Aby dokonać rejestracji nazwy firmy trzeba wypełnić formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, można otrzymać go również w Informacji Ogólnej, w siedzibie Urzędu w Warszawie. Oprócz podania podstawowych informacji o firmie oraz znaku towarowym, we wniosku należy wskazać wykaz towarów i usług, dla których ma być zastrzeżona nazwa naszej firmy. Znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażesz we wniosku. Wykaz ten powinien być sporządzony zgodnie z międzynarodową klasyfikacją nicejską. W klasyfikacji tej towary i usługi podzielone są alfabetycznie na poszczególne klasy.

Po wypełnieniu wniosku, podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, pocztą, faksem lub wypełniając wniosek online.
Po otrzymaniu wniosku, Urząd Patentowy ogłasza zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Dzięki ogłoszeniu informacji w biuletynie, inne firmy i osoby mogą zapoznać się ze zgłoszonym znakiem towarowym i zgłosić do urzędu swój sprzeciw rejestracji znaku towarowego, jeżeli uznają, że jest to znak podobny lub identyczny z istniejącym. W przypadku braku sprzeciwu, a Urząd Patentowy nie znajdzie żadnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku towarowego, należy uiścić opłatę za ochronę i już możesz cieszyć się z ochrony nazwy Twojej firmy.
Znak towarowy podlega ochronie przez 10 lat, po których upływie istniej możliwość przedłużenia tego okresu o kolejną dekadę. W celu przedłużenia ochrony znaku towarowego należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego oraz wnieść opłatę.

Więcej powodów dlaczego warto zastrzec nazwę i logo firmy jako znak towarowy znajdziez w tym miejscu.

jak zastrzec nazwę firmyŹródło: pl.fotolia.com


Jak zastrzec nazwę firmy w Unii Europejskiej?

Żeby dokonać rejestracji nazwy firmy, która będzie chroniona na terenie całej Unii, należy złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Rejestracji można dokonać za pośrednictwem internetu, poczty, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO w Alicante.Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań. Urząd bada, czy wniosek spełnia wszystkie kryteria i czy jest prawidłowo wypełniony. Następnie wniosek jest badany merytorycznie. Sprawdza się między innymi, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych. Po tym badaniu, Urząd wysyła listy do właścieli już zarejestrowanych znaków towarowych, informując o tym, że identyczny lub podobny znak jest zgłaszany. Informowani właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo zgłoszenia sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się on nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Jak widzisz, rejestracja unijna jest podobna do rejestracji polskiej. Daje Ci ochronę nazwy Twojej firmy na terytorium aż 28 państw, więc naprawdę warto uzyskać taką ochronę, jeżeli planujesz działać na europejskim rynku.
Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat, licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. Więcej o zastrzeżeniu znaku towarowego w UE znajdziesz tutaj.


Jak zastrzec nazwę firmy korzystając z międzynarodowej rejestracji?

Zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. Nad całym procesem rejestracji czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Tak naprawdę międzynarodowa ochrona nazwy firmy polega na „rozszerzeniu” ochrony znaku towarowego zgłoszonego w krajowym urzędzie patentowym na inne kraje. Dlatego też, aby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, trzeba zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP.Krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. WIPO sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu zostały prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W tych państwach, wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO informuje o decyzjach, poszczególne urzędy krajowe i powiadamia osobę lub firmę, zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji.Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania.

kiedy rejestrować znak towarowyŹródło: pl.fotolia.com

Kiedy rejestrować znak towarowy?

Ta kwestia bardzo często dręczy przedsiębiorców. Nic dziwnego, bo odpowiedź nie jest taka oczywista. 
Jeżeli dopiero zakładasz własną działalność, to niezbędne do rejestracji jest określenie klas towarów i usług które miała by obejmowac ochrona znaku towarowego. A żeby je określić, musisz mieć konkretnie sprecyzowane usługi lub produkty, które będziesz oferować.  We wniosku rejestracyjnym będzie trzeba wskazać, dla jakiego rodzaju usług będziesz używać znaku towarowego. Określa się to zgodnie z klasyfikacją nicejską. Jeżeli jeszcze nie wiesz dokładnie, czym Twoja firma będzie się zajmować, wstrzymaj się z rejestracją. Od ilości zgłoszonych klas jest zależna wysokość opłaty rejestracyjnej, po publikacji zgłoszenia, nie będziesz mógł jej zmienić.Musisz również wiedzieć, że nieużywając znaku przez okres 5 lat w danej klasie produktów, prawo ochronne może wygasnąć.
W sytuacji, gdy już prowadzisz własną firmę, dbasz w jej promocję, inwestujesz swój czas i pieniądze w budowę marki, warto od razu pomyśleć o ochronie. Chyba nie chciałbyś, żeby lata budowania pozytywnego wizerunku poszły na marne? Istnieją dwie sytuacje, kiedy brak ochrony znaku towarowego może skutkować przykrymi konsekwencjami:


Ponadto, okres w którym decydować się będziesz na rejestrację znaku, zależny jest od sytuacji finansowej Twojej firmy. Jeżeli nie wiesz, jak będzie wyglądać kondycja firmy w przyszłych miesiącach,  poczekaj. Tym bardziej, że koszty dotyczące ochrony dla nowo zakładanej firmy, mogą być dosyć wysokie. 


Ostatnia uwaga!

Znane są przypadki, gdzie przedsiębiorcy tworzyli nazwy dla swojej firmy, inwestowali krocie w reklamę, pozycjonowanie, promocję, strony www, a dopiero po jakimś czasie zlecali badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego i niestety okazywało się, że nazwa nie może być zarejestrowana bo nie spełnia dośc złozonych wymagań stawianych przez prawo własności przemysłowej. Wszystkie zainwestowane środki, zostają w takiej sytuacji zaprzepaszczone. Dlatego badanie zdolności powinno być przeprowadzone na samym początku. 
Jak widzisz, możesz sam zająć się całym procesem i reprezentować swoje interesy przed urzędami patentowymi lub możesz skorzystać z usług rzeczników patentowych, czyli profesjonalnych doradców i pełnomocników. Procedura może być czasochłonna, więc warto skorzystać z pomocy firm, które będą pomagać Ci w wypełnianiu wniosków i dopełnieniu wszelkich formalności. O tym, kiedy zarejestrować znak, w jaki sposób oraz jakim kosztem decydujesz oczywiście Ty.

 

Często zadawane pytania

Kiedy najlepiej zastrzec znak towarowy?

Zasada jest prosta “kto pierwszy ten lepszy”. Czas w tej sytuacji działa na korzyść tych przedsiębiorców, którzy wcześniej zgłoszą dane oznaczenie w Urzędzie Patentowym. Tym samym rezerują sobie nazwę i otrzymują wyłączność na jej używanie. Należy jednak zaznaczyć, że we wniosku zgłoszeniowym należy jasno sformułować dla jakich rodzajów usług będziesz używać znak towarowy. Określa się to zgodnie z klasyfikacją nicejską. Jeżeli nie jesteś pewien, co chcesz robić, wstrzymaj się z rejestracją znaku, ponieważ nieużywanie znaku przez okres 5 lat w danej klasie może spowodować wygaśnięcie prawa ochronnego. Więcej na temat kiedy zastrzec znak towarowy dowiesz się czytając nasz artykuł.

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

Jeżeli chcesz uzyskać prawo ochronne na znak towarowy należy poprawnie uzupełnić wniosek zgłoszeniowy i złożyć go do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Można tego dokonać w formie tradycyjnej lub online, samemu lub przez wybranego przez siebie pełnomocnika. Uzyskane prawo ochronne obejmuje obszar całej Polski i trwa 10 lat z możliwością przedłużenia. Więcej na temat zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce znajdziesz tutaj

Jak zastrzec znak towarowy w Unii Europejskiej?

Europejski znak towarowy zyskujesz rejestrując nazwę firmy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zgłoszenia wniosku można dokonać za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielnie lub przez wybranego pełnomocnika. Zastrzegając znak towarowy zyskujesz prawo ochronne, które obowiązuje na obszarze 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i trwa 10 lat z możliwościa przedłużenia na kolejne okresy. Więcej na temat zastrzeżenia znaku towarowego w Unii Europejskiej znajdziesz tutaj.  

Jak zastrzec międzynarodowy znak towarowy?

Uzyskanie miana międzynarodowego znaku towarowego wiąże się z zastrzeżeniem znaku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Ochrona ta rozciąga się na terenie tych krajów, które zostaną wskazane we wniosku rejestracyjnym. Aby uzyskać ochronę na międzynarodowy znaku towarowy należy najpierw dokonać rejestracji znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. To właśnie krajowy urząd przekazuje wniosek do WIPO, gdzie są sprawdzane wszystkie wymogi formalne i prawne. Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wytyczne, znak towarowy jest publikowany w Biuletynie Międzynarodowym i to właśnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji te państwa, które zostały wskazane we wniosku zgłoszeniowym. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć na temat rejestracji międzynarodowego znaku towarowego przeczytaj nasz artykuł.

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook