Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak chronić własną markę – znaki towarowe

Zagadnienia prawne

Fakt, że jest się pomysłodawcą marki nie daje pełnej ochrony dla jej wykorzystywania. Prawa autorskie okazują się być w tym wypadku niewystarczające. Rozwiązaniem problemu jest rejestracja znaku towarowego.

O ile tworzenie marek przychodzi polskim przedsiębiorstwom łatwo, o tyle, że świadomością zabezpieczenia swoich praw bywa różnie. Zdarza się, że przedsiębiorcy inwestują w opracowanie nazwy, logotypu, koncepcji komunikacji a rezygnują z zabezpieczenia swoich praw do znaku. Sytuację tę porównać można do kupienia domu, gdy nowy właściciel płaci za nieruchomość, a nie dba już o to by umowa była w formie aktu notarialnego. W praktyce transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku.

Rejestracji marki dokonuje się w Urzędzie Patentowym. Wnioskodawca może zdecydować o zakresie rejestracji (wybiera klasy towarów i usług, w których chce uzyskać ochronę) oraz obszarze terytorialnym (Polska lub Unia Europejska).

Marki, które są zastrzeżone można łatwo rozpoznać. Posiadają zazwyczaj przy logotypie charakterystyczny znak w postaci litery R zamkniętej w kole (®).  To najczęściej spotykana forma znaku – graficzna lub słowno-graficzna. Możliwości zabezpieczenia znaku jest jednak więcej.

Słowny znak towarowy

Zgodnie z polskim prawodawstwem, rejestracji podlegać może słowo. To najszersza forma ochrony dla stworzonej marki i w naszej ocenie najbardziej praktyczna. Logo może przecież z czasem ewoluować a ochrona marki cały czas będzie aktualna. Rejestracja słownego znaku towarowego podlega jednak dodatkowym obostrzeniom, które definiują warunki jakie musi spełnić słowo by mogło zostać zarejestrowane. Przede wszystkim nie można zarejestrować słowa istniejącego lub opisującego przeznaczenie oraz cechy charakterystyczne  dla danej kategorii produktów lub usług. Dla przykładu – przedsiębiorca który chciałby zarejestrować słowo „żarówka” uzyska odmowę, ponieważ słowo to istnieje i definiuje rodzaj produktu. Z tego też powodu, uzyskanie rejestracji w postaci słownego znaku towarowego jest trudniejsze i nie zawsze możliwe.

Słowno-graficzny znak towarowy

Rejestracja ta polega na zgłoszeniu słowa wraz z jego identyfikacją graficzną w postaci logotypu. Znak słowno-graficzny chroni więc określony sposób zapisu znaku. Zazwyczaj jest stosowany jeśli w innej klasie towarów lub usług istnieje zarejestrowany inny znak graficzny posiadający jednak tę samą nazwę. Urząd dopuszcza wówczas możliwość ochrony prawnej takiego znaku, pod warunkiem że nie dochodzi do konfliktu w zakresie klasyfikacji towarów lub usług. Z uwagi na olbrzymią ilość znaków towarowych, jest to najczęściej stosowana forma rejestracji.

Graficzny znak towarowy

Oprócz nazwy ochronie podlegać może również identyfikacja wizualna. W przypadku marek mogą być to elementy układów graficznych np. etykiety produktowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy dochodzi do prób podrobienia produktu przez nieuczciwą konkurencję. Przykładem uniwersalnego znaku graficznego, niepowiązanego z żadnym produktem, a stanowiącego element rozpoznawczy firmy, może być np. maskotka firmy Michelin. Rzadko spotykaną formą ochrony może być również zastrzeżenie koloru. Warunkiem jest jednak wskazanie na kolor, który nie jest stosowany w danej branży, a jego barwa musi być wyraźnie odróżniana od pozostałych. Jeśli więc w danej branży dominującym kolorem jest niebieski, rejestracja jednego z jego odcieni będzie problematyczna. Dobrym przykładem jest tutaj marka Milka, której liliowy kolor w sposób charakterystyczny odróżnia markę od innych producentów wyrobów cukierniczych.

Przestrzenny znak towarowy

Ochronie jako znak towarowy podlegać może również opakowanie lub kształt produktu. Przykładem przestrzennego znaku jest szklana butelka Coca-Coli czy też opakowanie kremu NIVEA (rejestracja w 1934 roku!). Znaki przestrzenne są najczęściej rejestrowane w branży dóbr szybko rotujących (FMCG) - spożywczej i kosmetycznej. Warto również zwrócić uwagę na przemysł monopolowy, gdzie kształt i kolor opakowania produktu pozwala jasno odróżnić go od innych, co ułatwia w praktyce klientowi odnalezienie go na sklepowej półce. Rola przestrzennych znaków towarowych będzie rosła z uwagi na praktyczny zakres jej wykorzystania i skuteczną ochroną przed podrabianiem produktów.

Dźwiękowy znak towarowy

Jednym z najpopularniejszych dźwiękowych znaków towarowych stosuje marka Intel. Dźwięk ten można usłyszeć praktycznie w każdej reklamie radiowej reklamującej sprzęt komputerowy z procesorami tej firmy.

Jak widać, zakres ochrony marki może być dostosowywany i rozszerzany w miarę potrzeb rozwoju marki i narzędzi jakimi dysponuje. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy marka notuje dynamiczny rozwój i rozszerza swoją obecność.

W przypadku firm rozpoczynających działalność pozycja zgłoszenia znaku towarowego powinna stanowić jeden z podstawowych elementów każdego biznesplanu – w myśl powiedzenia, kto nie ma pieniędzy powinien podwójnie szacować ryzyko i zabezpieczać to co już posiada.

 

Często zadawane pytania

Co to jest znak słowny?

Znak słowny to inaczej nazwa. Nie posiada żadnych elementów graficznych. Rejestrując nazwę zyskujesz najszerszą ochronę Twojej firmy, towaru, produktu czy usługi. Niestety uzyskanie prawa ochronnego na znak słowny jest trudniejsze niż jest to w przypadku rejestracji grafiki. Niemożliwa jest rejestracja znaku słownego, który jest już używany w branży. Podczas tworzenia znaku słownego należy unikać oznaczeń, które opisują rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Opisowość i rodzajowość nazwy firmy jest jedną z wielu bezwzględnych przesłanek rejestracji znaku towarowego

Co to jest znak słowno-graficzny?

Znak słowno-graficzny składa się z zarówno z elementów graficznych jak również słownych. Inaczej nazywany jest logotypem, który przedstawia oznaczenie w sposób graficzny z użyciem słowa. Rejestracja znaku słowno-graficznego jest prostsza niż rejestracja znaku słownego. Wynika to z tego, że w takiem oznaczeniu można wyróżnić więcej (niż jest to w znaku słownym) elementów odróżniających. Uzyskane prawo na dane oznaczenie daje ochronę zarazem na słowo jak również na grafikę. Warunkiem tej ochrony jest występowanie tych elementów razem. Rejestracja znaku słowno-graficznego jest szansą na zastrzeżenie nazwy, która jest uznawana za opisową. Dodanie elementu graficznego, podkreśla, że znak posiada elementy odróżniające, co umożliwia rejestrację znaku w Urzędzie Patentowym.     

Co to jest znak graficzny?

Znak graficzny składa się z wyłącznie z grafiki. Nie zawiera elementów słownych. Często przedstawiany w kolorach biało-czarnych. Jego zadaniem jest reprezentowanie i identyfikowanie marki. Jest tworzony zgodnie z określonymi wytycznymi, których przestrzeganie umożliwia rejestrację takiego oznaczenia w Urzędzie Patentowym.    

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook