Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak chronić nazwę firmy - ochrona znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Nazwa firmy ma duży wpływ na jej wizerunek i to właśnie na jej fundamentach budowana jest marka. Właśnie dlatego warto zadbać o dobrą nazwę dla firmy oraz zapenić jej stosowną ochronę prawną. Czytając ten artykuł dowiesz się, jak tego dokonać.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zastrzeganiu znaków towarowych

Ochrona nazwy firmy powinna być dla każdego przedsiębiorcy priorytetem. Wśród narastającej konkurencji coraz trudniej się wyróżnić. Aby zaistnieć i utrzymać się na rynku konieczne jest oznaczenie przedsiębiorstwa w taki sposób, by zapewnić firmie stabilną pozycję. Dobra nazwa dla firmy może znacznie zwiększyć szanse na sukces przedsiębiorstwa, warto więc ją zabezpieczyć, by ograniczyć możliwość jej naruszenia. Jak możemy chronić nazwę naszej firmy? Istnieje kilka możliwości. Niektóre z nich otrzymujemy z automatu w chwili, gdy stworzymy nazwę dla swojego przedsięwzięcia, o inne musimy się postarać.

 

Poznaj swoje prawa do nazwy

Nieznajomość prawa szkodzi. Stworzyłeś, zamówiłeś, lub otrzymałeś idealną nazwę dla swojego biznesu. Co dalej? Zadbaj o jej ochronę. Wyobraź sobie co się stanie, jeśli zainwestuje się mnóstwo pieniędzy w wypromowanie marki i nagle okaże się, że wszystkie nakłady kapitału mogą pójść w błoto przez jakiś szczegół, o który się nie zadbało. Warto znać prawa do nazwy swojej firmy i w razie potrzeby sprawnie je egzekwować.

Nazwa stworzona samodzielnie niesie wiele korzyści. Z uwagi na przepisy prawa autorskiego, posiadacz nazwy ma do niej pełne prawa autorskie, zarówno osobiste, jak i majątkowe. Pamiętaj, że nawet jeśli sprzedasz komuś znak towarowy, to przeniesiesz jedynie prawa majątkowe. Prawa osobiste są niezbywalne i na zawsze pozostają przy twórcy. Jeżeli dojdzie do naruszenia praw autorskich i ktoś bezprawnie użyje np. nazwy przedsiębiorstwa, to twórca znaku może zażądać zaprzestania takiego działania, usunięcia skutków takiego czynu, naprawienia szkody (przez zapłacenie odpowiedniej kwoty lub przywrócenia stanu sprzed powstania uszczerbku). Jeżeli osoba naruszająca nasze prawa, zarobiła na naszym oznaczeniu, możemy również zażądać zwrotu uzyskanych z tego tytułu korzyści.

Zakup usługi tworzenia nazwy jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie swój czas, profesjonalizm i dokładność. Specjalistyczna agencja namingowa zadba o wszelkie aspekty marketingowe i prawne nazwy. Pamiętaj! Agencje tworzące nazwy dla firm bez uwzględnienia kwestii i analiz prawnych nie zagwarantują Ci stuprocentowej pewności, że otrzymana nazwa będzie bezpieczna od naruszeń. Przy usłudze tworzenia nazwy pamiętaj o kwestii wspomnianej w poprzednim akapicie – przy cesji nazwy (przeniesieniu prawa do niej) przeniesione zostaną na Ciebie jedynie prawa majątkowe do znaku, prawa osobiste będą przy twórcy, dlatego zadbaj, by w umowie znalazła się klauzula, w której twórcy zrzekają się wszelkich praw autorskich majątkowych, byś mógł jej używać bez obawy, że po kilku latach ktoś się o nią upomni. Więcje o tworzeniu nazw znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Prawne wymogi tworzenia nazwy dla firmy są tak samo istotne, jak aspekty marketingowe. W większości przypadków, twórcy nazw dla firm, produktów lub usług skupiają się jedynie na znaczeniu marketingowym – nazwa musi się sprzedać! Jednak zanim ruszymy z promocją firmy pod stworzoną nazwą, musimy zwrócić uwagę na to, czy spełnia prawne wymogi nazw dla przedsiębiorstw oraz czy nie narusza praw innych. Kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych i ustawa prawo własności przemysłowej szczegółowo określają zasady tworzenia nazw dla poszczególnych rodzajów działalności, oraz wszelkie warunki, które znaki towarowe (w tym nazwy firm) muszą spełniać (nazwa nie może naruszać praw osób trzecich oraz naruszać porządku życia publicznego).

Ochrona nazwy pozwoli również chronić Twoich klientów. Prawo polskie szczegółowo reguluje wszelkie sytuacje, w których może dochodzić do naruszeń z tytułu wprowadzania klientów w błąd. Jeżeli ktoś narusza Twoje prawa, bezprawnie używając oznaczenia Twojej firmy i może tym samym wprowadzać potencjalnych klientów w błąd co do pochodzenia danej oferty, tożsamości producenta, jakości lub rodzaju produktów czy usług, możesz dochodzić swych roszczeń na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zastrzeżenie nazwy firmy – jeżeli chodzi o ochronę nazwy firmy – jest rozwiązaniem najbardziej pewnym. Jeżeli posiadasz wartościowe oznaczenie przedsiębiorstwa, rozważ zarejestrowanie jej jako znaku towarowego. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić graficznie i nadaje się do odróżnienia produktów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Jeżeli stworzona nazwa firmy spełnia te przesłanki, jest znakiem towarowym. Znak towarowy można zarejestrować w urzędach patentowych co sprawi, że uprawniony do znaku, będzie miał wyłączne prawo do jego używania, przez 10 lat na określonym terytorium. 

 

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

 

Można wyróżnić trzy typy rejestracji znaków towarowych, a ich podział wynika z ograniczeń terytorialnych poszczególnych urzędów:

  1. Rejestracja w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie uprawnia do używania znaku na terenie Polski. Żeby dokonać takiej rejestracji należy wypełnić formularz o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, który można znaleźć, np. na stronie internetowej UPRP. Wypełniony wniosek trzeba dostarczyć do urzędu. Można tego dokonać osobiście, ale również drogą elektroniczną, faxem, czy też za pośrednictwem poczty. Przy składaniu wniosku uiścić należy również opłatę za zgłoszenie w wysokości 450 zł (opłata podstawowa za zgłoszenie obejmuje jedną klasę) plus 120 zł za każdą kolejną klasę. Informacja o przyjętym wniosku zostaje opublikowana na stronie Biuletynu Urzędu Patentowego RP, dzięki czemu wszyscy mają do niej dostęp i mogą złożyć ewentualny sprzeciw, jeżeli uznają, że dany znak jest taki sam lub podobny do znaku już zarejestrowanego. Jeżeli nie wystąpi żaden sprzeciw, a Urząd Patentowy nie znajdzie  innych przeszkód, świadectwo ochronne na znak towarowy zostaje oficjalnie wydane, a informacja o tym opublikowana zostaje w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP). Na końcu wymagana jest również opłata za prawo ochronne ważne przez 10 lat, w wysokości 400 zł za każdą klasę, plus 90 zł za omówioną wyżej publikacje w WUP.
  2. Drugą opcją jest zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Rejestracji również dokonuje się poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną, za pomocą faxu lub usług poczty. Ochrona unijnego znaku towarowego obejmuje obszar całej Unii (28 państw). Dalsza procedura jest podobnana do tej stosowanej przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenie zostaje opublikowane i przez okres 3 miesięcy czeka na ewentualne sprzeciwy. W przypadku braku sprzeciwów unijna ochrona na znak towarowy zostaje udzielona, a informacja o tym oficjalnie opublikowana. W przypadku znaków unijnych cena za zgłoszenie wynosi 1000 euro drogą tradycyjną lub 850 euro przy zgłoszeniu online, jeżeli znak ma obejmować więcej klas, to należy doliczyć 50 euro za drugą klasę towarów i 150 euro za trzecią i każdą kolejną. Jak widać ceny są znacząco wyższe, jednak trzeba mieć świadomość, że ochrona obejmuje na terenie aż 28 państw, Nie jedno!
  3. Ostatnia możliwość, to rejestracja w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Może być ona nadana na terytorium dowolnie wybranego państwa związanego Porozumieniem Madryckim i Protokołem, które wiążą 98 członków i 114 terytoriów państwa globu.Cały proces rejestracji przebiega w tym przypadku na nieco innych warunkach niż w poprzednich przypadkach. Przede wszystkim, aby uzyskać możliwość rejestracji międzynarodowego znaku, najpierw należy zgłosić lub zarejestrować ten znak w urzędzie patentowym kraju jego pochodzenia. Dopiero krajowy urząd odsyła znak do WIPO, gdzie następuje procedura sprawdzenia, czy wszystkie wymogi zostały spełnione, a następnie odsyła do urzędów poszczególnych państw, które rozpatrują dany wniosek według swoich norm. Po tym wszystkim WIPO oficjalnie zbiera wszystkie decyzje i nadaje międzynarodową ochronę na znak towarowy.

Zastrzeżona nazwa firmy działa jak alarm samochodowy, w razie naruszenia swojego mienia, można szybko zareagować, by uniemożliwić bezprawne działanie innych. Gdy dojdzie do bezprawnego użycia zarejestrowanego znaku towarowego, można żądać zaprzestania używania go przez osoby nieuprawnione i zwrotu pieniędzy, które otrzymalibyśmy w legalnym udostępnieniu prawa do znaku, na przykład na zasadach licencji. W celu weryfikacji czy nastąpiło naruszenie Twojego znaku towarowe warto prowadzić monitoring znaku towarowego i reagować na ewentualne naruszenia.

 

Czy warto chronić nazwę firmy?

Wszystko, co robią przedsiębiorcy ma wielkie znaczenie nie tylko ze względu na czas obecny. Wszelkie działania rozsądnego biznesmena prowadzą do uzyskania korzyści w przyszłości. Rozwój przedsiębiorstwa, zwiększenie zysków, pomnożenie ilości kontrahentów i rozszerzenie renomy marki, to dla niektórych najważniejsze cale, do których ma dążyć przedsiębiorstwo. Wszystkie te plany realizowane są pod jedną, niepowtarzalną, dopasowaną  wyjątkową nazwą. Przez lata inwestuje się, by wypromować konkretne oznaczenie. Po pewnym czasie nazwa nie jest już jedynie pustym frazesem, ale zaczyna ewoluować i łączyć w sobie pewną jakość reprezentowaną przez firmę, zaufanie klientów, doświadczenie i całe know-how przedsiębiorstwa. Nazwa firmy z każdym dniem zwiększa swoją wartość. Świadczą o tym przykłady takich marek, jak Apple, Facebook, Coca-cola, których znaki towarowe stanowią spójne, lecz traktowane oddzielnie elementy przedsiębiorstw, osiągające kosmiczną wartość na rynku. Jeżeli te znaki towarowe nie byłyby chronione, cały wkład wniesiony przez firmy poszedłby na marne. Z tego podsumowania wnioski nasuwają się same. Odpowiednie stworzenie nazwy dla firmy i monitorowanie jej bezpieczeństwa ma takie samo znaczenie jak sama jej promocja. Doświadczony przedsiębiorca wie, jak wielkie znaczenie ma zarejestrowanie nazwy jako znaku towarowego. Idąc wzorem najlepszych, warto ochronić nazwę i logo firmy.

 

Często zadawane pytania

Gdzie zastrzec nazwę firmy?

Jeżeli chcesz zastrzec znak towarowy musisz wybrać odpowiedni urząd, do którego należy złożyć poprawnie uzupełniony wniosek. Jeśli chcesz aby Twoja nazwa była objęta ochroną krajową należy złożyć wniosek rejestracyjny do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast jeżeli uznasz, że taka ochrona jest zbyt wąska dla prowadzenia działalności, należy znak zgłosić do Urzędu Unii Europejskiej ds Własności Intelektualnej. Wówczas ochrona Twojego znaku będzie rozciągać się na teren 27 państw członkowskich wspólnoty europejskiej. Ale jeżeli chcesz prowadzić biznes poza granicami Unii Europejskiej konieczna jest rejestracja nazwy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Niestety wiąże się ona z większymi kosztami, ale taka rejestracja może zapewnić ochronę nazwy na wybranym przez Ciebie terenie spośród 113 państw. 

Co należy zrobić aby chronić znak towarowy?

Aby skutecznie chronić nazwę firmy należy dokonać jej zastrzeżenia w odpowiednim urzędzie patentowym. Zanim jednak dokonasz zgłoszenia znaku towarowego zbadaj wybraną przez Ciebie nazwę pod kątem formalnym i prawnym. Możesz tego dokonać sam lub poprosić o pomoc rzecznika patentowego lub firmę brandingową. Dzięki poprawnie dokonanej wstępnej analizie znaku towarowego  unikniesz bezwzględnych przesłanek rejestracji nazwy, które są powodem odrzucenia wniosku zgłoszeniowego przez eksperta urzędu patentowego. Przed rejestracją znaku należy sprawdzić czy wybrana przez Ciebie nazwa jest wolna. Urzędnik podczas procesu rejestracyjnego nie sprawdza nazwy pod kątem dostępności. To zadanie należy do zgłaszającego znak. Jednak samo sprawdzenie Internetu nie wystarczy. Tu należy posilić się fachową wiedzą, którą dysponują nasi specialiści.

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook