Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Gdzie zarejestrować nazwę i logo firmy?

Zagadnienia prawne

Jeżeli już wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy, to powinieneś ją chronić i zastrzec jako znak towarowy. Gdzie zarejestrować nazwę firmy? Którą procedurę rejestracji wybrać? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Jakie masz możliwości zarejestrowania nazwy dla firmy?

Jeżeli już wiesz, że chcesz to pewnie zastanawiasz się: gdzie zarejestrować nazwę firmy. Rejestracją nazw i logotypów firm jako znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. Masz trzy możliwości, przy czym możliwości te nie wykluczają się wzajemnie: możesz ubiegać się o ochronę krajową, zarejestrować unijny znak towarowy lub międzynarodowy znak towarowy. 
W celu uzyskania ochrony w Polsce lub na obszarze innych państw, znak towarowy można zgłosić:
w krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej, np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
w regionalnym urzędzie, np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania) 
w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, który daje możliwość zastrzeżenia znaku towarowego w ponad 100 państwach całego świata.Jak wybrać miejsce zastrzegania nazwy firmy?

Jak już wiesz masz duże możliwości zastrzeżenia nazwy dla swojej firmy - możesz to zrobić niemalże na całym świecie. Podstawowym kryterium wyboru jest oczywiście zasięg Twojej działalności gospodarczej. Jeżeli na początku planujesz działać na terytorium Polski, to wystarczające będzie zarejestrowanie nawy firmy w polskim Urzędzie Patentowym. Nawet, jeżeli z czasem Twoja działalność urośnie i zechcesz wejść na zagraniczne rynki, możesz wówczas wystąpić o ochronę nazwy firmy jako znaku towarowego Unii Europejskiej czy o ochronę w wybranym państwie lub grupie państw dzięki międzynarodowej rejestracji. 

 

Ochrona w Polsce

 Jak już była mowa, w Polsce ochroną nawy firmy jako znaku towarowego zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Znak towarowy podlega ochronie przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o dowolną liczbę 10 letnich okresów.  W celu  przedłużenia ochrony znaku towarowego należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego oraz wnieść przewidzianą w tym przypadku opłatę. 

Żeby dokonać rejestracji nazwy firmy w polskim urzędzie patentowym, trzeba wypełnić formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP lub można otrzymać go w Informacji Ogólnej w siedzibie Urzędu w Warszawie. We wniosku należy podać podstawowe informacje o firmie oraz znaku towarowym. Po wypełnieniu podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, ale również za pośrednictwem poczty, telefaksu lub wypełniając wniosek online. 

Po otrzymaniu wniosku Urząd Patentowy publikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Dzięki temu inne firmy i osoby mogą zapoznać się ze znakami towarowymi, które mają być zarejestrowane i mogą zgłosić do urzędu swój sprzeciw, jeżeli jest to znak podobny lub identyczny z już istniejącym. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw oraz Urząd Patentowy nie znajdzie żadnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku towarowego, wtedy wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, wpisuje ten znak do rejestru znaków towarowych oraz ogłasza ten fakt w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Następnie należy uiścić opłatę za ochronę. Po tej całej procedurze możemy korzystać z ochrony nazwy dla naszej firmy.Jak wygląda rejestracja nazwy firmy w Unii Europejskiej?

 
Żeby dokonać rejestracji nazwy firmy na terenie Unii, trzeba wypełnić i złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Rejestracji można dokonać za pośrednictwem internetu, poczty, przez polski Urząd Patentowy, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO w Alicante. Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. Obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, czyli obecnie w 28 państwach. 

Procedura rejestracji unijnej wygląda podobnie do rejestracji polskiej. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań, po którym Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijny znak towarowy daje ochronę nazwy Twojej firmy na terytorium aż 28 państw, więc naprawdę warto się o nią postarać, jeżeli planujesz działać na europejskim rynku.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

 

Jak zastrzec nazwę firmy korzystając z międzynarodowej rejestracji?

Zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. Nad procesem rejestracji czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania. 


Żeby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, trzeba najpierw zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. 
Urząd patentowy państwa pochodzenia przekazuje wniosek do WIPO. WIPO wstępnie bada, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Następnie WIPO rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym oraz powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowegorozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. 

Jak widzisz – odpowiedź na pytanie: gdzie zarejestrować nazwę firmy zależy w głównej mierze od tego, gdzie zamierzasz prowadzić swoją działalność. Możliwości jest wiele, a dzięki ułatwieniu rejestracji znaków towarowych przez wprowadzenie procedury unijnej oraz międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, świat stoi przed Tobą otworem. 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni


powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook