Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Gdzie zarejestrować nazwę i logo firmy?

Zagadnienia prawne

Jeżeli już wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy, to powinieneś ją chronić i zastrzec jako znak towarowy. Gdzie zarejestrować nazwę firmy? Którą procedurę rejestracji wybrać? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

Jakie masz możliwości zarejestrowania nazwy dla firmy?

Jeżeli już wiesz, że chcesz to pewnie zastanawiasz się: gdzie zarejestrować nazwę firmy. Rejestracją nazw i logotypów firm jako znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. Masz trzy możliwości, przy czym możliwości te nie wykluczają się wzajemnie: możesz ubiegać się o ochronę krajową, zarejestrować unijny znak towarowy lub międzynarodowy znak towarowy. 
W celu uzyskania ochrony w Polsce lub na obszarze innych państw, znak towarowy można zgłosić:
w krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej, np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 
w regionalnym urzędzie, np. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania) 
w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, który daje możliwość zastrzeżenia znaku towarowego w ponad 100 państwach całego świata.Jak wybrać miejsce zastrzegania nazwy firmy?

Jak już wiesz masz duże możliwości zastrzeżenia nazwy dla swojej firmy - możesz to zrobić niemalże na całym świecie. Podstawowym kryterium wyboru jest oczywiście zasięg Twojej działalności gospodarczej. Jeżeli na początku planujesz działać na terytorium Polski, to wystarczające będzie zarejestrowanie nawy firmy w polskim Urzędzie Patentowym. Nawet, jeżeli z czasem Twoja działalność urośnie i zechcesz wejść na zagraniczne rynki, możesz wówczas wystąpić o ochronę nazwy firmy jako znaku towarowego Unii Europejskiej czy o ochronę w wybranym państwie lub grupie państw dzięki międzynarodowej rejestracji. 

 

Ochrona w Polsce

 Jak już była mowa, w Polsce ochroną nawy firmy jako znaku towarowego zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Znak towarowy podlega ochronie przez 10 lat, z możliwością przedłużenia o dowolną liczbę 10 letnich okresów.  W celu  przedłużenia ochrony znaku towarowego należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Patentowego oraz wnieść przewidzianą w tym przypadku opłatę. 

Żeby dokonać rejestracji nazwy firmy w polskim urzędzie patentowym, trzeba wypełnić formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP lub można otrzymać go w Informacji Ogólnej w siedzibie Urzędu w Warszawie. We wniosku należy podać podstawowe informacje o firmie oraz znaku towarowym. Po wypełnieniu podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, ale również za pośrednictwem poczty, telefaksu lub wypełniając wniosek online. 

Po otrzymaniu wniosku Urząd Patentowy publikuje informację o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Dzięki temu inne firmy i osoby mogą zapoznać się ze znakami towarowymi, które mają być zarejestrowane i mogą zgłosić do urzędu swój sprzeciw, jeżeli jest to znak podobny lub identyczny z już istniejącym. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw oraz Urząd Patentowy nie znajdzie żadnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku towarowego, wtedy wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, wpisuje ten znak do rejestru znaków towarowych oraz ogłasza ten fakt w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Następnie należy uiścić opłatę za ochronę. Po tej całej procedurze możemy korzystać z ochrony nazwy dla naszej firmy.Jak wygląda rejestracja nazwy firmy w Unii Europejskiej?

 
Żeby dokonać rejestracji nazwy firmy na terenie Unii, trzeba wypełnić i złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Rejestracji można dokonać za pośrednictwem internetu, poczty, przez polski Urząd Patentowy, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO w Alicante. Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. Obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej, czyli obecnie w 28 państwach. 

Procedura rejestracji unijnej wygląda podobnie do rejestracji polskiej. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań, po którym Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijny znak towarowy daje ochronę nazwy Twojej firmy na terytorium aż 28 państw, więc naprawdę warto się o nią postarać, jeżeli planujesz działać na europejskim rynku.

zastrzeżenie nazwy firmy

http://www.istockphoto.com/pl

 

Jak zastrzec nazwę firmy korzystając z międzynarodowej rejestracji?

Zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. Nad procesem rejestracji czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania. 


Żeby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, trzeba najpierw zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. 
Urząd patentowy państwa pochodzenia przekazuje wniosek do WIPO. WIPO wstępnie bada, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Następnie WIPO rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym oraz powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. 

Jak widzisz – odpowiedź na pytanie: gdzie zarejestrować nazwę firmy zależy w głównej mierze od tego, gdzie zamierzasz prowadzić swoją działalność. Możliwości jest wiele, a dzięki ułatwieniu rejestracji znaków towarowych przez wprowadzenie procedury unijnej oraz międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, świat stoi przed Tobą otworem. 

 

Często zadawane pytania

Gdzie zastrzec znak towarowy?

Zastrzeżenia znaku towarowego można dokonać na terenie Polski (UPRP), regionalnie (EUIPO) oraz na arenie międzynarodowej (WIPO). To od Ciebie zależy do jakiego urzędu się zgłosisz, ale przy tym zastanów się na jakim terenie będziesz prowadzić działalność gospodarczą i gdzie chcesz oferować swoje produkty lub usługi. Przy wyborze instytucji weź pod uwagę możliwość rozszerzenia swojego biznesu i zgłoś się do odpowiedniego urzędu. Często zdarza się, że nazwa nie może być zarejestrowana. Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest używanie tego znaku przez innego przedsiębiorcę. Dlatego tworząc nazwę sprawdź wszystkie ewentualności i wybierz bezpieczną i ciekawą nazwę firmy

 Na czym polega rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Jeżeli chcesz aby Twoja nazwa firmy była chroniona na terenie Polski należy złożyć poprawnie uzupełniony wniosek o rejestrację znaku towarowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskane prawo ochronne pozwoli Ci swobodnie używać zastrzeżony znak towarowy na całym terenie kraju zapewniając narzędzia, które możesz użyć w razie naruszeń spowodowanych działaniem nieuczciwej konkurencji. Więcej na temat zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce dowiesz się czytając nasz artykuł.    

Na czym polega rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej?

Aby zarejestrować europejski znak towarowy należy złożyć wniosek do EUIPO. Zgłoszenia można dokonać pocztą, przez internet, lub za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego. Ochrona znaku trwa 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy i obowiązuje na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat rejestracji znaku towarowego w  wspólnocie europejskiej kliknij tutaj.  

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook