Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Renaming

Od przybytku głowa nie boli. Dowiedz się więcej jak zmiana istniejącej nazwy może okazać się krokiem milowym w dalszym rozwoju Twojej marki.

Renaming to strategia nazewnicza, która polega na zmianie istniejącej nazwy na nową. Najczęściej dotyczy nazw spółek, rzadziej produktów. Łatwiej jest bowiem zmienić wizerunek firmy po zmianie strategii niż zmienić przyzwyczajenia klientów, którzy emocjinalnie odbierają marki produktowe.

Aż 25% spółek notowanych na GPW w Warszawie zmieniało nazwę. Wiedzą co robią. Dobrze przygotowana zmiana nazwy spółki jest inwestycją i przynosi korzyści marce.

Zmiana nazwy firmy - fuzje i przejęcia

To najczęstszy powód zmiany nazwy. Podyktowany jest koniecznością dostosowania się firmy przejmowanej do komunikacji marketingowej firmy macierzystej. Może wynikać również z faktu połączenia dwóch firm bez wskazanego podmiotu przejmującego, wówczas powstaje nowa nazwa, akcentująca nowe kompetencje spółki.

Do najgłośniejszych zmian nazw z powodu fuzji w ostatnim czasie należą spółki telekomunikacyjne oraz sektor finansowy m.in.: TP S.A. funkcjonuje jako marka ORANGE, BANK BPH funkcjonuje jako marka PEKAO.

Zmiana nazwy marki - optymalizacja modelu biznesowego

Zdarza się, że mając w posiadaniu kilka marek granica pomiędzy nimi może ulec zatarciu z powodu podobieństw względem siebie lub niekonsekwencji właściciela. W takich sytuacjach warto dokonać oceny, która marka w tym samym segmence jest wiodącą i dokonać przeniesienia słabszych marek na silniejszą. Ogranicza to koszty promocji i pozwala budować przewagę konkurencyjną najlepiej rozponawanej.

 

 

 

Marka wiodąca również może podlegać retuszowi, tak by miała nieco bardziej ogólny charakter. Dla przykładu, zmianę takę przeszła firma APPLE COMPUTER INC., która zmieniła nazwę na APPLE INC. co bardziej przystaje do aktualnego zakresu oferty firmy, obejmującej szereg urządzeń a nie tylko komputery.

Zmiana nazwy - negatywne skojarzenia

W sytuacji, gdy marka uległa kompromitacji, kojarzy się odbiorcom negatywnie, nie ma innego wyjścia. Należy podjąć decyzję o jej zmianie. Koszty przywrócenia dobrego imienia mogą okazać się dużo wyższe niż powstanie nowej marki. Zmiana nazwy wynika najczęściej w faktu głębszej restrukturyzacji, jaką przechodzi organizacja, w związku z problemami jakie wystapiły. Nowa marka ma na celu podkreślić nową politykę, zaktualizowaną misję i wartości.

Przykładem realizacji zmiany nazwy z powodu negatywnych skojarzeń jest np. korporacja AIG, która z powodu kryzysu finansowego znacznie utraciła zaufanie klientów, zdecydowała się na podzielenie firmy na kilka odrębnych marek m.in. CHARTIS oraz SAGEPOINT.

Chcesz uporządkować portfel posiadanych marek?
Chętnie pomożemy. 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 7 dodać 0

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook