Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

DUNEVIA

DUNEVIA
Nazwa dla firmy konsultingowej

Zajmująca się handlem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trakcie swojego funkcjonowania wypracowała kompetencje i kontakty biznesowe, które umożliwiły jej rozszerzenie działalności biznesowej.

Spółka świaczy usługi z zakresu pośrednictwa gospodarczego, poszukiwania kontaktów handlowych dla firm z Polski, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla celów prowadzonej działalności konsutlingowej, została wydzielona nowa spółka. 

Nazwa DUNEVIA ma swoje źródło w historii oraz geografii. Od setek lat, głównym kanałem komunikacji były rzeki. Spławiano nimi towary z odległych zakątków państwa a miasta leżące u końcu rzecznych tras, rozwijały się w niezwykłym tempie. Rzeki były więc głównymi kanałami ówczesnej komunikacji handlowej, jak również wymiany informacji pomiędzy podróżującymi w dół i górę i biegu.

Drugą co do wielkości rzekąw Europie jest DUNAJ, który swoim korytem i zlewiskiem łączy wiele państw, tworząc gospodarczy szkielet regionu. DUNEVIA stanowi więc ukłon wobec gospodarczej histroii naszego kontynentu. Podkreśla również, że celem firmy jest VIA - DROGA, którą buduje pomiędzy dostawcami a ich odbiorcami. Nazwa posiada zarejestrowaną domenę .com.

Poniżej prezentujemy logo firmy konsultingowej, które zaprojektowaliśmy. Sygnet łączy w sobie nawiązanie do biegu rzeki oraz trasy drogowej, wpisując się w literę D.

DUNEVIA DUNEVIA DUNEVIA

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook