Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Rejestracja znaków towarowych w UE

Zagadnienia prawne

Dowiedz się jak łatwo możesz chronić swoją markę na terenie Unii Europejskiej

Rejestracja znaku towarowego, z którym mają być kojarzone produkty lub usługi jest często sprawą, o jakiej przedsiębiorcy myślą na samym końcu.

Tymczasem rejestracja znaków towarowych powinna być jednym z pierwszych działań ochrony swoich interesów, tym bardziej że istnieją narzędzia dające możliwości stosunkowo niedrogiego i prostego zabezpieczenia praw na terenie Unii Europejskiej.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość dokonania zgłoszenia i otrzymania ochrony na znak towarowy wspólnoty – tzw. CTM czyli Community Trademark. Obejmuje on swoim zasięgiem terytorialnym wszystkie państwa członkowskie UE. Można więc jedną rejestracją znaku dysponować prawem i jego ochroną praktycznie na terenie całego kontynentu.

Wspólnotowy znak towarowy otwiera więc drogę do kontynuowania działalności na rynku Unii Europejskiej. Odbiorcom zaś, umożliwia prawidłową identyfikację towarów i usług.

 

unijny znak towarowy

 

Ułatwienie w dochodzeniu roszczeń

Używanie oznaczeń dla towarów powoduje, że zwiększa się – w przypadku ich popularności wśród klientów – ryzyko sprzedaży przez konkurencję własnych produktów z wykorzystaniem znaków należących do prawowitego przedsiębiorcy, do którego należą wskazane oznaczenia.

Rejestracja znaku towarowego umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu dokonanych naruszeń, jak również bezpodstawnie uzyskanych korzyści, jakie nieuczciwy przedsiębiorca uzyskał w związku z bezprawnym używaniem znaku towarowego.

Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że dochodzenie roszczeń, a zwłaszcza wycena zaistniałego naruszenia i wynikającego z tego tytułu odszkodowania przed sądem cywilnym danego kraju członkowskiego, byłaby znacznie utrudniona. Wielu małych przedsiębiorców rezygnowałoby wówczas z dochodzenia swoich roszczeń, godząc się na istniejący stan rzeczy.

Wykorzystywanie znaków towarowych do rejestracji domen

W przypadku, gdy podmiot trzeci dokonał wcześniejszej rejestracji domeny o tej samej nazwie co posiadany przez przedsiębiorcę znak towarowy i korzystał z niej w sposób sprzeczny z zasadami, dużo łatwiej jest wykazać prawo do określonej domeny, jeżeli zawiera ona zarejestrowany znak towarowy.

Prawo do znaku towarowego jako przedmiot obrotu

Niejednokrotnie najważniejszą kwestią jest dla przedsiębiorstwa prawo późniejszego obrotu posiadanym znakiem towarowym. Jeśli marka uzyskała wysoką rozpoznawalność, można dokonać jej sprzedaży, udzielić licencji na korzystanie, utworzyć sieć franczyzową – a więc czerpać z niej realne korzyści finansowe.

Znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna

Znak towarowy, mając określoną wartość, może stanowić cenny wkład do spółki. Jest to istotne zarówno na etapie tworzenia nowej spółki jak i poszukiwania inwestora.

Zakres i koszt rejestracji na terenie RP oraz Unii Europejskiej

Koszty rejestracji są wprawdzie wyższe niż w przypadku znaku krajowego, jednak porównując zakres uzyskiwanej ochrony, różnica w wartości opłaty nie jest już tak oczywista.

Koszt rejestracji krajowego znaku towarowego, w 3 klasach towarów, nie licząc opłat w postaci taksy kancelarii rzecznika patentowego, to kwota w wysokości około 1980 PLN (opłata za zgłoszenie + opłata za zarejestrowanie+opłata za publikację). W przypadku znaku wspólnotowego opłata wynosi 1850 EUR czyli około 7 973 PLN*.

*w zależności od kursu waluty NBP

Porównując zakres ochrony w 3 klasach stwierdzić należy, że za wniesioną opłatę 1980 PLN uzyskujemy ochronę na terenie jednego kraju, a za 7 793 PLN ochronę na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, co w przeliczeniu na jedno państwo daje ok. 284 PLN.

 

Często zadawane pytania

Jak zarejestrować znak towarowy w Unii Europejskiej?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak, należy go zarejestrować w urzędzie patentowym. Jeżeli chcesz być posiadaczem europejskiego znaku towarowego musisz tego dokonać zgłaszając wniosek rejestracyjny do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wtedy otrzymane prawo ochronne będzie obowiązywało na terenie 27 państw Wspólnoty. Ochrona znaku trwa 10 lat. Jest to okres, który można przedłużać. Więcej na temat procedury rejestracji znaku w Unii Europejskiej dowiesz się czytając nasz artykuł.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy w Unii Europejskiej?

Dzięki rejestracji znaku towarowego stajesz się jego właścicielem. Możesz go używać i stosować na dokumentach, pieczątkach, szyldach, wizytówkach czy opakowaniach. Uzyskane prawo ochronne daje Ci możliwość wstrzymania rejestracji znaków podobnych lub identycznych. Ale to nie wszystko. Prawo ochronne udostępnia narzędzia, które pomogą Ci szybko reagować na naruszenia Twojego znaku. Dzięki temu szybko i skutecznie wyegzekwujesz swoje prawa na drodze komorniczej czy sądowej. To tylko niektóre korzyści zastrzeżenia znaku towarowego. Więcej o nich przeczytasz śledząc nasze artykuły na zastrzeżone.pl

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook