Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Pozycjonowanie marki czyli o co w tym chodzi

Opinie i porady

Kiedy myślisz „Marlboro” widzisz kowboja z papierosem w ustach. Kiedy myślisz „Mercedes” widzisz luksusowe, niemieckie auto. Widzisz? To dobrze. Na tym właśnie polega pozycjonowanie produktów.

Pozycjonowanie marki produktu lub firmy to działania zmierzające do tego by w świadomości docelowych klientów produkt zajął określone, wyróżniające się miejsce w stosunku do oferty konkurencji. Ma to na celu skłonić go do jego zakupu. 

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie czym jest pozycja produktu. Dlaczego myśląc o „Marlboro” widzisz kowboja? Ponieważ marketerzy zadbali o to, by wrażenia i odczucia jakie niesie kontakt z marką był reprezentowany takimi obrazami. Obrazy przenoszą skojarzenia. Skoro na zdjęciach i w reklamach widzieliśmy do tej pory twardego faceta, to tak też jest postrzegamy produkt, który się pojawiał w jego towarzystwie. Jako produkt dla twardych mężczyzn. Jeśli więc się takim postrzegasz, powinieneś kupić papierosy. Do wspomnianych obrazów dochodzi oczywiście cały zestaw elementów, które muszą z wizerunkiem osoby być powiązane – nazwa produktu, logo, materiały reklamowe.

Wyjdźmy jednak od drugiej strony. Nikt kto stworzył markę Marlboro na początku nie wymyślił najpierw kowboja tylko… papieros. I do na dodatek z myślą o kobietach, bo tak początkowo była pozycjonowana marka.

pozycjonowanie marki

Tworząc nową markę wychodzimy od opracowania założeń – kim ta marka ma być, do kogo jest skierowana, jakie ma nieść wartości, jaka jest główna korzyść z zakupu produktu tej marki. Kim byłaby marka gdyby była człowiekiem? Czy uda nam się ją do kogoś znanego porównać?

Wszystkie powyższe działania miały na celu usystematyzować informacje o marce oraz wskazać drogę do poszukiwania odpowiedniej nazwy, jeśli takiej marka jeszcze nie posiada. Gdy uzyskamy odpowiedzi na powyższe pytania i opracujemy nazwę oraz logo dla produktu, wówczas można przystąpić do dalszych działań związanych ze strategią segmentacji marki.

Istnieje wiele sposobów pozycjonowania marki na rynku. Wymieńmy najistotniejsze:

pozycjonowanie marki

Za modelowy przykład realizacji ostatniej strategii należy podać firmę Apple, której hasło „Think different” wraz z budowaniem wizerunku firmy na silnych emocjach, otworzyło nową erę komputerów klasy PC. Z biegiem lat, firma konsekwentnie kładąc nacisk na estetykę i nowatorstwo swoich produktów oraz jasno definiując swoją grupę docelową, stworzyła oryginalny wizerunek stylu życia, w jaki można wkroczyć, posiadając produkty Apple. Przyjęta strategia błękitnego oceanu  uczyniła Apple jedną najbardziej wartościowych marek na świecie.

Należy pamiętać, że wprowadzona na rynek marka musi stale być zasilana nowymi komunikatami. Pozycjonowanie marki to zestaw sukcesywnie dodawanych, modyfikowanych narzędzi i działań, jakie powinny być zastosowane łącznie by marka była odbierana w oczekiwany przez twórców sposób. To również odpowiedni model sprzedaży oraz obsługi klienta, który powinien być spójny z przekazem marki.
Dlatego też, opracowanie nazwy i identyfikacji wizualnej marki otwiera dopiero drogę do kształtowania jej pozycjonowania na rynku, a nie stanowi uwieńczenie prac, o czym warto pamiętać będąc zwłaszcza małą firmą, która dopiero wchodzi na rynek.

 

Artykuł opublikowany w serwisie www.mambiznes.pl

 

Często zadawane pytania

Czym jest pozycjonowanie marki?

Pozycjonowanie marki polega na takim działaniu, którego celem jest podniesienie pozycji produktu czy usługi w świadomości klientów. Wszystko to ma na celu skłonić odbiorcę do wybrania konkretnej oferty. Tworząc markę Twoim zadaniem jest tak ją wyróżnić i wypromować, aby klient wybierając produkt czy usługę, wskazał właśnie Ciebie.

Jakie są sposoby pozycjonowania marki?

Jest wiele sposobów na pozycjonowanie marki. Jedną z nich jest strategia polegająca na takim działaniu, które ukazuje przedsiębiorstwo w roli lidera. Przykładem może być określenie produktu jako numer 1 na rynku. Taktyka, która jest dość często wykorzystywana, a równocześnie skuteczna, polega na wprowadzanie na rynek towaru, który do tej pory nie istniał. Do strategii pozycjonowania można zaliczyć również działanie polegające na wykorzystywaniu prestiżu produktów już istniejących. Celem takiego funkcjonowania jest dążenie do faktu aby stali klienci zrezygnowali z dotychczasowej oferty i zaczęli wybierać produkty promowane.

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook