Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

PLATU

PLATU

PLATU

Nazwa dla firmy edukacyjnej

Firma Schullerhilfe została założona w Niemczech w 1974 roku. W chwili obecnej stanowi trzecią co do wielkości sieć franczyzową w Niemczech, posiadając ponad 1000 placówek.

Realizując strategię wejścia na rynki wschodnio-europejskie, spółka podjęła decyzję o opracowaniu nowej marki.

Projekt nazewniczy obejmował Polskę, Czechy, Słowację i Węgry gdzie wytypowane nazwy zostały zbadane pod kątem ich atrakcyjności dla grupy docelowej, jak również w zakresie poprawności językowej.

Nazwa PLATU stanowi nawiązanie do greckiej tradycji filozoficznej i naukowej w osobie PLATONA. Stanowi również odniesienie do pojęcia PLATEAU stosowanego w różnych dziedzinach naukowych, a rozumianego m.in.w geografii jako płaskowyż, równinę.

Wizualizacja nazwy zaprezentowana poniżej.


|

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania

883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 6

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook