Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak pracujemy

5 kroków do własnej marki

O sukcesie w tworzeniu nazw decyduje sprawdzona metodologia. Poznaj główne etapy prac jakie obejmuje tworzenie nazwy.

Analiza rynku klienta

Niewątpliwie każdy klient jest inny, mimo że dociera do tej samej grupy odbiorców co jego konkurencja. Aby poznać jego indywidualny charakter, przewagi, oczekiwania względem nowej marki, przeprowadzamy analizę.
Zakres badań może obejmować informacje o samym kliencie jak również
o jego konkurencji. Uzyskane dane pozwalają uporządkować wiedzę,
stanowiąc podstawę do dalszych prac.

Strategia komunikacji

Strategię komunikacji można porównać do projektowania domu. Kiedy już posiadamy podstawe informacje o oczekiwaniach inwestora, parametrach działki, możemy zaproponować zarys rozwiązania. Strategia w sposób
werbalny ujmuje planowaną tożsamość marki, jej charakter oraz wskazuje możliwe kierunki poszukiwania odpowiedniej nazwy.

Kreacja nazw dla firm i produktów

Zaakceptowany przez klienta kierunek poszukiwań, umożliwia przystąpienie
do szczególowych prac nad propozycjami nazewniczymi. Na tym etapie powstają nazwy firmy, które spełniają kryteria zdefiniowane w strategii komunikacji. Spośród większej ilości koncepcji, na podstawie wewnętrznej preselekcji wybierane są najmocniejsze nazwy, które podlegają wstępnej weryfikacji przez rzecznika patentowego. Tylko nazwy niewadliwe prawnie, przechodzą do dalszego etapu.

Badania znaczeniowe

Przeprowadzane badania odnoszą się do wielu aspektów stosowania nazwy. Należą do nich testy eksperckie obejmujące część językową - weryfikują poprawność wewnętrzną nazwy, jak również marketingową - badają potencjał znaczeniowy. Badania eksperckie mogą być uzupełnione o dodatkowe audyty językowe na terenie wybranych krajów oraz badania focusowe.

Wdrożenie nazwy

Wybrana przez klienta nazwa wymaga jej "uruchomienia". Wdrożenie obejmuje czynności administracyjne i formalnoprawne, zmierzające do zabezpieczenia praw do powstałej nazwy.

 

Od kreacji do rejestracji

Samochód bez kół nie pojedzie. Z nazwą jest podobnie. Tylko kompleksowe wdrożenie w pełni zabezpieczy Twoje prawa.

Sama kreacja nazwy nie zapewni wszystkich możliwości skutecznego korzystania z niej w przyszłości. Niezbędne jest zabezpieczenie nazwy na wszelkich wymaganych obszarach. Klucz do sukcesu tkwi w kompleksowej realizacji każdego projektu namingowego.

Pierwszym i najbardziej oczywistym jest rejestracja właściwej domeny internetowej. W zależności od charakteru marki, nazwa może być rejestrowana zarówno z rozszerzeniem .pl jak również innymi, wskazanymi jako istotne przez klienta np. .com lub .eu.

Dla podkreślenia potencjału marketingowego, nazwa potrzebuje również odpowiedniej wizualizacji. Nasi graficy przygotują spójny projekt graficzny, który wzmocni przekaz. Należy zwrócić uwagę, że projekt logotypu w pewnych przypadkach stanowić może warunek konieczny do skutecznego zgłoszenia wniosku w Urzędzie Patentowym.

Rejestracja znaku odbywa się poprzez kancelarię rzecznika patentowego,
który stale współpracuje z naszą agencją, zapewniając skuteczną opiekę prawną i reprezentacyjną wobec Urzędu.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook