Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej

Zagadnienia prawne

Założenie własnej działalności gospodarczej wydaje się jednym z najlepszych sposobów na zarabianie. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej może przybierać różną postać. Nim zaczniemy dywagować nad odpowiednią ofertą, skuteczną sprzedażą i przyciągającą uwagę klientów reklamą, powinniśmy zastanowić się jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać. Etap ten jest nieodłącznym elementem zakładania każdego przedsiębiorstwa, ma istotny wpływ na koszt „startu”, czas procedury rejestracyjnej firmy, wysokość opodatkowania, a także opłacane składki ZUS. Jaka forma prawna działalności gospodarczej będzie najodpowiedniejsza? Jaką nazwę wybrać? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

nazwa firmy

Źródło: https://pl.fotolia.com/

Nazwa dla jednoosobowej działalności gospodarczej 

Najprostsza, najszybsza i najtańsza, bo darmowa opcja rejestracji firmy. Najlepszy wariant dla osób, które obierają drogę biznesową samodzielnie. Na osobie właściciela będzie spoczywał ciężar odpowiedzialności za sukcesy i porażki firmy, również za zaciąganie długów. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana na konkretną osobę. Wybór tego rodzaju działalności gospodarczej jest korzystny, w branżach obarczonych małym ryzykiem finansowym. Prostota tkwi również w nazewnictwie. Nazwa dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest tożsama z imieniem i nazwiskiem jej właściciela. Każda osoba decydująca się na prowadzenie jednoosobowej firmy musi umieścić w jej nazwie swoje imię oraz nazwisko. Istnieje możliwość dodatkowego umieszczenia oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. W ten sposób na rynku może działać firma „Jan Kowalski Fotografia” bądź „ Halina Fryczuk Biżuteria”. Tworzona nazwa powinna uwzględniać nie tylko wspomnianyaspektprawny, ale i marketingowy, to znaczy dawać jasny przekaz klientom o

charakterze oferowanych produktów lub usług.

 

Nazwa dla spółki cywilnej

Powstaje za pomocą pisemnej umowy, zawieranej między wspólnikami (minimum dwoma). Każdy ze wspólników jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności w urzędzie gminy lub miasta wypełniając formularz CEIDG-1. W tej formie prawnej działalności nie jest wymagany minimalny kapitał, jakim muszą dysponować wspólnicy na starcie. Wkład wniesiony na rozkręcenie działalności może przybierać różnorodny charakter – począwszy od kapitału finansowanego po kapitał intelektualny. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co sprawia, że nie przysługuje jej status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej musi być oznaczana imionami (ewentualnie inicjałami imion) i nazwiskami wspólników, z dopiskiem „spółka cywilna” lub w skróconej nazwie firmy, skrótu ustawowego „s.c.”. Do nazwy firmy wspólnicy mogą dodać opis charakteryzujący ich działalność, podobnie jak miało to miejsce w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, np. „Kraina snu P. Brzęszczyczykiewicz i G. Smolinsky Spółka cywilna”.

 

Nazwy dla spółek prawa handlowego

Spółki prawa handlowego dzieli się na spółki osobowe (brak osobowości prawnej, jednak zdolność do czynności prawnych – zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozywanymi), a także na spółki kapitałowe (posiadają osobowość prawną, wspólnicy są udziałowcami i co do zasady, nie odpowiadają za jej zobowiązania).


Spółki osobowe:

nazwa dla spółki jawnej – rodzaj spółki osobowej, tworzonej przez kilku wspólników (co najmniej dwóch). Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej. Ten rodzaj działalności gospodarczej wymaga podania w nazwie minimum jednego nazwiska wspólnika, a także dodatku „spółka jawna” lub – w skróconej nazwie firmy – skrótu „sp.j.”. Wymienienie imion w korpusie nazwy nie jest obligatoryjne. Przykładowo „Firma handlowo usługowa Wilk i Zając spółka jawna”.


nazwa dla spółki partnerskiej – podobnie jak wspomniana wyżej spółka jawna, jest rodzajem spółki osobowej. Mogą z niej korzystać przedstawiciele wolnych zawodów, bo to dla nich jest przeznaczona. Co istotne, niemożliwe jest korzystanie ze spółki partnerskiej przez inne osoby, niż wykonujące wolne zawody. Spółkę partnerską należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej nazwa musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika wraz z dopiskiem „i partner/ partnerzy”. Ten rodzaj formy działalności gospodarczej jest niezwykle popularny w obrębie działalności prawniczej, takiej jak np. „ Wesołowska i partnerzy – prawnicza spółka partnerska”. Skrócona nazwa firmy w tym przypadku może posiadać dopisek „sp.p.”


nazwa dla spółki komandytowej – spółka osobowa, która składa się z dwóch rodzajów wspólników tj. komandytariuszy – inwestorów, którzy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania oraz komplementariuszy, którzy prowadzą sprawy spółki oraz odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie, subsydiarnie (tylko w sytuacji, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna), całym swoim majątkiem. Spółka komandytowa jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, po wcześniejszym sporządzeniu aktu notarialnego umowy. Nazwa firmy w formie prawnej przedsiębiorstwa komandytowego powinna zawierać wymienione nazwisko komplementariusza wraz z dodaniem „spółka komandytowa” lub skróconej wersji „sp. k.”. Jak w przypadku każdej formy prawnej spółek osobowych oraz spółki cywilnej – pozwala na uniknięcie opodatkowania zysków z działalności firmy. Warto zadbać, by nazwa dla spółki komandytowej była zwięzła. Niepraktycznie byłoby nadać przedsiębiorstwu nazwę niemożliwą do zapamiętania dla przeciętnego klienta, np. „Kowalski Ironia i Absurd Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka komandytowa”.

nazwa dla spółki komandytowo-akcyjnej – forma prawna, łącząca w sobie cechy spółek komandytowej i akcyjnej. Powstaje poprzez sporządzenie statutu w formie notarialnej, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie posiada osobowości prawnej. Nazwa firmy komandytowo-akcyjnej jest tworzona za pomocą wymienienia nazwiska komplementariusza i dodanie określenia „spółka komandytowo-akcyjna”. Skrócona nazwa firmy będzie posiadała oznaczenie „S.K.A”.

nazwa dla firmyhttp://www.istockphoto.com/pl
 

Spółki kapitałowe:

 
- nazwa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka kapitałowa, która może zostać utworzona przez kilka podmiotów. Posiada osobowość prawną, co oznacza, że wraz z wpisem do rejestru powstaje nowy podmiot prawa, oddzielny twór, który samodzielnie funkcjonuje w obrocie. Jej funkcjonowanie jest regulowane przez kodeks spółek handlowych. Wspólnicy, na ogół nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie ma wymogów dotyczących nazwy tego rodzaju spółki. Nazwa firmy ze względu na formę prawną działalności gospodarczej może być dowolna, jednak musi zawierać dodatek „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, lub skrótem „sp. z o.o.” Istnieje możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedną osobę. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – bo o niej mowa – stanowi swego rodzaju alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Ze względu na bariery prawne i finansowe jest polecana w sytuacji wejścia na rynek większy niż lokalny. Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 złotych (stan na 2017 r.).

nazwa dla spółki akcyjnej – rodzaj spółki kapitałowej, która powstaje jako efekt zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej. Osobowość prawna zostaje nabyta poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma dodatkowych regulacji odnośnie do wyboru nazwy dla spółki akcyjnej. Wybór nazwy leży w naszej gestii, powinniśmy jednak pamiętać, by dołączyć do nazwy obligatoryjny dodatek „Spółka akcyjna”. W skróconej nazwie firmy dopuszczalne jest użycie skrótu „S.A.”. Ten rodzaj formy prawnej działalności gospodarczej firmy jest najbardziej złożony spośród wszystkich wymienionych spółek. Jest przeznaczony głównie dla dużych przedsiębiorstw i korporacji. Powstanie tego rodzaju działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dużego wkładu w kapitał zakładowy, którego wartość w 2017 roku to minimum 100 000 złotych.


Teraz, kiedy już wiesz, jakie są formalne wymogi dotyczące tworzenia nazw dla firmy dla poszczególnych rodzajów spółek, warto spojrzeć na sprawę również z innego – marketingowego punktu widzenia. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma gotowego wzoru, czy recepty na idealną nazwę dla firmy. Jest jednak kilka wskazówek, które zmaksymalizują skuteczność nazwy przedsiębiorstwa i sprawią, że będzie ona doskonałą wizytówką dla firmy: 

  1. Dobra nazwa dla firmy, to przede wszystkim nazwa krótka. Dzięki tej prostej zasadzie sprawisz, że będzie ona łatwa do zapamiętania, ale również praktyczna. Dlaczego praktyczna? Otóż żeby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy wyobrazić sobie wygląd wizytówki firmowej lub baneru reklamowego... Długa nazwa wprowadzi chaos i nie będzie czytelna na pierwszy rzut oka.
  2. Kolejny aspektem powiązanym powyższym punktem jest prostota nazwy, dlatego tworząc nazwę firmy, warto zadbać, aby nie była nafaszerowana polskimi znakami. Znacznie ułatwi to jej wymowę i pisownię szczególnie jeśli planujesz również działalność na skalę międzynarodową. 
  3. Dobra nazwa to również taka, która nie jest obraźliwa, nie zawiera wulgaryzmów, a także słów budzących dwuznaczne skojarzenia.
  4. Kolejną kwestia to oryginalność i niepowtarzalność nazwy. Jest to bardzo ważne zarówno z marketingowego punktu widzenia, jak również prawnego. Naruszenie zastrzeżonych nazw grozi bowiem m. in. konsekwencjami finansowymi. 
  5. Dobrą wskazówką jest również, aby tworzyć nazwy firm budzące skojarzenia i nawiązujące do branży. Pomoże to w budowaniu tożsamości i charakteru marki.

Podsumowując, każda spółka ma swoje zalety i wady. Ciężko jest jednoznacznie dokonać oceny, która spółka będzie najbardziej odpowiednia dla danej działalności. Wybór zależy wyłącznie od Ciebie, od Twoich preferencji i możliwości finansowych, a także oczekiwań. Jeśli nie posiadasz dużej ilości gotówki, to najlepiej wybrać spółkę cywilną bądź spółkę jawną, jeśli zaś posiadasz kapitał finansowy, to najlepszą opcją są spółki kapitałowe tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Jeśli natomiast chodzi o nazwę dla firmy, zawsze najlepszym rozwiązaniem są nazwy jak najprostsze, a zarazem kreatywne i niepowtarzalne. 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni


powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook