Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Nazwa dla firmy a przepisy prawa

Zagadnienia prawne

Tworzenie nazwy dla firmy musi być ściśle powiązane z wymogami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić.

Każdy przedsiębiorca spotyka się w swej praktyce z identycznym wyzwaniem – jak nazwać swoją firmę lub produkt, który chce wprowadzić na rynek. Niektórzy na długo przed rozpoczęciem działalności mają gotowy plan działania i pomysł na zbudowanie unikalnego przekazu. Inni zostawiają sprawę nazwy praktycznie na czas rejestracji działalności w urzędzie, idąc na przysłowiowy żywioł.

Niezależnie od przyjętego sposobu działania – wszak każdy z nich może być dobry, byleby okazał się skuteczny – nazwa powinna spełnić kilka wymogów, które są podstawą jej sukcesu.

tworzenie nazwy dla firmy

Nazwa zgodna z wymogami prawa

W zależności od formy wybranej działalności, przepisy wyraźnie regulują sposób nazywania podmiotów gospodarczych. W szczególności chodzi tutaj o umowę spółki cywilnej oraz spółki osobowe, uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą istnieje wymóg podania imienia i nazwiska wraz z nazwą handlową działalności. W odniesieniu do umowy spółki cywilnej, oprócz nazwy handlowej powinny się pojawić nazwiska wszystkich właścicieli np. „SOK” spółka cywilna Jan Nowak, Adam Lis ponieważ prowadzą oni działalność samodzielnie pod wspólną firmą (nazwą). Spółka jawna z kolei wymaga by w nazwie swej miała nazwisko co najmniej jednego wspólnika np. „SOK” Nowak spółka jawna. W spółce komandytowej występuje podobna sytuacja, przy czym podane w nazwie nazwisko wspólnika, oznacza że ponosi on szerszą odpowiedzialność za prowadzenie spółki niż pozostali.

Spółki kapitałowe  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna – nie mają konieczności wskazywania nazwisk wspólników.

Nazwa bezpieczna

bezpieczna nazwa dla firmy

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcy obowiązek by wybrana nazwa była możliwa do zarejestrowania przez urząd lub sąd rejestrowy. Jeśli wspomniany powyżej Jan Nowak postanowi swoją nazwę działalności uzupełnić miejscem swojego zamieszkania np. „SOK Tymbark” Jan Nowak to jego szanse na rejestrację takiej nazwy w urzędzie teoretycznie istnieją, o ile siedziba producenta soków Tymbark nie znajduje się w obrębie tego samego sądu rejestrowego. Sprawa jednak komplikuje się ponieważ, właściciel marki Tymbark zastrzegł ją w Urzędzie Patentowym, co oznacza że nazwa jest chroniona prawem i zakazuje rejestrowania nazw identycznych dla tego samego zakresu działalności – klasy towarów. Jeśli więc Jan Nowak faktycznie produkowałby napoje, wówczas bierze na siebie ryzyko ewentualnego roszczenia właściciela marki Tymbark z powodu naruszenia jej praw.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rejestracja działalności nie oznacza, że nazwa zyskuje pełną ochronę. Aby tak się stało, konieczna jest odrębna rejestracja nazwy w Urzędzie Patentowym.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Rejestracja znaków towarowych w UE Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Domena internetowa a znak towarowy Jak chronić własną markę - znaki towarowe

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 3 dodać 2

powrót do góry
f