Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Nazwa dla firmy a przepisy prawa

Zagadnienia prawne

Tworzenie nazwy dla firmy musi być ściśle powiązane z wymogami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych. Dowiedz się jakie wymagania musisz spełnić.

Każdy przedsiębiorca spotyka się w swej praktyce z identycznym wyzwaniem – jak nazwać swoją firmę lub produkt, który chce wprowadzić na rynek. Niektórzy na długo przed rozpoczęciem działalności mają gotowy plan działania i pomysł na zbudowanie unikalnego przekazu. Inni zostawiają sprawę nazwy praktycznie na czas rejestracji działalności w urzędzie, idąc na przysłowiowy żywioł.

Niezależnie od przyjętego sposobu działania – wszak każdy z nich może być dobry, byleby okazał się skuteczny – nazwa powinna spełnić kilka wymogów, które są podstawą jej sukcesu.

tworzenie nazwy dla firmy

Nazwa zgodna z wymogami prawa

W zależności od formy wybranej działalności, przepisy wyraźnie regulują sposób nazywania podmiotów gospodarczych. W szczególności chodzi tutaj o umowę spółki cywilnej oraz spółki osobowe, uregulowane w kodeksie spółek handlowych.

W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą istnieje wymóg podania imienia i nazwiska wraz z nazwą handlową działalności. W odniesieniu do umowy spółki cywilnej, oprócz nazwy handlowej powinny się pojawić nazwiska wszystkich właścicieli np. „SOK” spółka cywilna Jan Nowak, Adam Lis ponieważ prowadzą oni działalność samodzielnie pod wspólną firmą (nazwą). Spółka jawna z kolei wymaga by w nazwie swej miała nazwisko co najmniej jednego wspólnika np. „SOK” Nowak spółka jawna. W spółce komandytowej występuje podobna sytuacja, przy czym podane w nazwie nazwisko wspólnika, oznacza że ponosi on szerszą odpowiedzialność za prowadzenie spółki niż pozostali.

Spółki kapitałowe - spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna – nie mają konieczności wskazywania nazwisk wspólników.

Nazwa bezpieczna

bezpieczna nazwa dla firmy

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcy obowiązek by wybrana nazwa była możliwa do zarejestrowania przez urząd lub sąd rejestrowy. Jeśli wspomniany powyżej Jan Nowak postanowi swoją nazwę działalności uzupełnić miejscem swojego zamieszkania np. „SOK Tymbark” Jan Nowak to jego szanse na rejestrację takiej nazwy w urzędzie teoretycznie istnieją, o ile siedziba producenta soków Tymbark nie znajduje się w obrębie tego samego sądu rejestrowego. Sprawa jednak komplikuje się ponieważ, właściciel marki Tymbark zastrzegł ją w Urzędzie Patentowym, co oznacza że nazwa jest chroniona prawem i zakazuje rejestrowania nazw identycznych dla tego samego zakresu działalności – klasy towarów. Jeśli więc Jan Nowak faktycznie produkowałby napoje, wówczas bierze na siebie ryzyko ewentualnego roszczenia właściciela marki Tymbark z powodu naruszenia jej praw.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rejestracja działalności nie oznacza, że nazwa zyskuje pełną ochronę. Aby tak się stało, konieczna jest odrębna rejestracja nazwy w Urzędzie Patentowym.

 

Często zadawane pytania

Jak stworzyć bezpieczną nazwę?

Tworzenie nazwy firmy nie jest takie proste jakby się wydawało. Aby stworzyć dobrą nazwę nie wystarczy wybrać oryginalne, unikatowe oznaczenie. Należy zadbać aby nazwa firmy była bezpieczna. To bezpieczeństwo zagwarantujesz sobie, rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Uzyskane prawo ochronne pozwoli Ci bezpiecznie działać na rynku, a jeżeli Twoje prawo ochronne zostanie naruszone, skutecznie egzekwować je na drodze sądowej lub komorniczej. 

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego zapewnia właścicielowi marki wyłączność na jego używanie w przestrzeni branżowej. Jednak to nie wszystko co zyskujesz rejestrując nazwę w Urzędzie Patentowym. Otrzymane prawo ochronne daje Ci narzędzia prawne, które możesz stosować gdy zauważysz, że inny podmiot chce wprowadzić na rynek produkt o takiej samej nazwę co Twój. To nie wszystko otrzymane prawo ochronne pozwoli Ci również szybko i skutecznie wyegzekwować Twoje postulaty w stosunku do nieuczciwej konkurencji. 

 

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook