Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak zastrzec nazwę firmy

Zagadnienia prawne

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się działań mających na celu ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Zastrzeżone nazwy firm są znacznie lepiej chronione przez prawo, niż nazwy niezarejestrowane, warto więc wiedzieć jak zastrzec nazwę firmy.

ochrona własności intelektualnej

Główne zasady rejestracji

Istnieje kilka dróg do zastrzeżenia nazwy firmy. Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która tworzy nazwy dla firm czy produktów. Bardzo często oferują one również możliwość pomocy w zarejestrowaniu nazwy firmy, jako znaku towarowego. Innym sposobem jest skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego. Osoba ta w końcu najlepiej powinna wiedzieć, jak zastrzec nazwę firmy. Trzecią drogą, jaką możesz wybrać jest samodzielna rejestracja, która przy odrobinie wysiłku i zaangażowaniu, nie musi być tak trudna jak się wydaje.

Rejestracja znaków towarowych może odbyć się droga tradycyjną lub przez formularz online. By dokonać zastrzeżenia nazwy firmy drogą tradycyjną, należy uzupełnić zgłoszenie, oraz właściwe załączniki, wydrukować je dokonać odpowiednich opłat i wysłać na adres Urzędu Patentowego. Istnieje również możliwość rejestracji znaku towarowego online. Jest to rozwiązanie znacznie szybsze i korzystne dla przedsiębiorców, którzy cenią czas i wygodę.

W większości instytucji rejestrujących, proces zastrzeżenia nazwy firmy rozpoczyna się odpowiednim przygotowaniem dokumentacji. Po złożeniu jej we właściwej instytucji rejestrującej, ta rozpoczyna badanie dokumentów i znaku pod względem poprawności merytorycznej, technicznej oraz zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku. Jeśli wszystko się zgadza i żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu, następuje wydanie decyzji o przydzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy jakim jest zgłoszona nazwa firmy. Następnie, zgłaszający w wyznaczonym czasie ma obowiązek wniesienia opłaty, po uiszczeniu której rejestrator dokonuje wpisu do rejestru oraz wydania świadectwa ochronnego. Wszystkie zastrzeżone nazwy firm muszą przejść tą procedurę.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Do każdego znaku towarowego, na który chcemy uzyskać prawo ochronne musi być przypisana jedna lub kilka klas towarowych z tzw. Klasyfikacji nicejskiej. Jeżeli chcesz zastrzec nazwę firmy, masz do wyboru  34 klasy towarów i 11 klas usług, z których wybierasz te, które pasują do obszaru działań Twojej firmy. Dzięki temu dwie, takie same nazwy mogą być zastrzeżone, pod warunkiem , że firmy działają w różnych branżach, a co za tym idzie, ich znakom towarowym przypisane są zupełnie inne klasy. Nie wystarczy jednak wybór samego numeru klasy. Każda klasa zawiera różne pozycje oznaczające konkretne towary lub usługi, które muszą być dobrane właściwie – ani zbyt wąsko, ani za szeroko.

Zastrzeżenie nazwy firmy w Urzędzie Patentowym RP

Pierwsza instytucja, do jakiej można zwrócić się o nadanie prawa ochronnego na znak towarowy jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), znajdujący się w Warszawie. Ochrona zastrzeżonej nazwy firmy, jaką tam możemy uzyskać ważna będzie na terenie całej Polski przez dekadę, którą można przedłużać o kolejne dziesięciolecia pod koniec okresu obowiązywania ochrony. 

Na stronie internetowej UPRP można sprawdzić, co musi zawierać pełne zgłoszenie do rejestracji:

http://www.uprp.pl/dokumentacja-zgloszeniowa/Lead05,171,1745,4,index,pl,text/

rejestracja krajowego znaku towarowego

Niektóre z istotnych elementów wniosku o zastrzeżenie nazwy są:

Podstawowe opłaty:

Po złożeniu zgłoszenia UPRP dokonuje badania jego aspektów merytorycznych oraz wstępnie sprawdza, czy nie ma zarejestrowanych już znaków podobnych lub identycznych i wysyła taką informację do zgłaszającego. Jeżeli występują błędy, UPRP wezwie nas do ich poprawy albo umorzy postępowanie. Gdy zgłoszenie przejdzie ten etap, Urząd opublikuje znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego. Tym samym rozpocznie się 3 miesięczny okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw, którego podstawa jest badana. Jeżeli nikt nie zgłosi żadnych obiekcji, zapada decyzja o nadaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Zgłaszający dokonuje płatności, po czym otrzymuje odpowiednie świadectwo a zastrzeżona nazwa firmy zostaje wpisana do właściwego rejestru. Wszystkie informacje znaleźć można w portalu UPRP

http://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Lead05,31,1734,4,index,pl,text/ 

Zastrzeżenie nazwy firmy w EUIPO

EUPIO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej to instytucja europejska, nadająca prawo ochronne znaku towarowego Unii Europejskiej. Organizacja działa podobnie do polskiego Urzędu Patentowego, jednak formularz zgłoszeniowy jest znacznie mniej skomplikowany. Na tych samych zasadach co w UPRP, także w procedurze regionalnej mamy możliwość skorzystania z podania tradycyjnego - na papierze, lub formularza w wersji online. Ochrona na zastrzeżone nazwy firm w tej organizacji obowiązuje na terenie wszystkich 28 państw Unii Europejskiej.

unijny znak towarowy

Podstawowe opłaty:

Zgłaszający składa odpowiednie dokumenty, następnie urząd bada wszystko pod kątem poprawności wniosku. Etap ten przebiega podobnie jak w UPRP, jednak dostępna jest tu opcja „fast track”, która znacznie przyśpiesza cały proces rejestracji. Potem następuje okres sprzeciwowy i jeżeli nikt zainteresowany nie zgłosi sprzeciwu, nazwa firmy zostaje zastrzeżona. Po wpłaceniu określonej kwoty unijny znak towarowy zostaje oficjalnie zarejestrowany i opublikowany w 23 językach urzędowych UE. Dwa dni po publikacji zgłoszeniodawca otrzymuje drogą elektroniczną zaproszenie do pobrania certyfikatu.

Dokładniejsze dane znaleźć można na stronie EUIPO

https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/trade-marks.

Zastrzeżenie nazwy firmy w WIPO

Dokonałeś pomyślnej rejestracji w kraju i zastrzegłeś nazwę firmy jako znak towarowy obowiązujący na terenie Polski? To Ci daje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodowego znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), mającej siedzibę w Genewie, w Szwajcarii. Szczególne prawo do użytkowania obowiązuje na terenie dziewięćdziesięciu sześciu państw, które podpisały Porozumienie Madryckie. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem polskiego urzędu patentowego i już na tym etapie musimy wpłacić podstawową kwotę w wysokości 600 PLN tytułem opłaty od wniosku o rejestrację międzynarodową. Dalej UPRP pośredniczy przy rejestracji międzynarodowego znaku towarowego. WIPO, podobnie jak pozostałe opisywane instytucje daje możliwość rejestracji online, charakteryzowanej jako prostsza, tańsza i szybsza. Po odebraniu przez organizację zgłoszenia następuje ten sam proces co w UPRP oraz EUIPO.

międzynarodowy znak towarowy

Podstawowe opłaty:

Szczegółowe informacje na temat ochrony międzynarodowego znaku towarowego znaleśc można pod linkiem WIPO

http://www.wipo.int/trademarks/en/

Jak zastrzec nazwę firmy?

Celem tego artykułu było rozwiązanie problemu nurtującego wielu przedsiębiorców. Jeżeli leży Ci na sercu ochrona swojej własności, to prędzej czy później problem ten będzie dotyczył również i Ciebie. Biznes bez właściwej ochrony bardzo łatwo stracić, dlatego wiedza na temat prawnych srodków ochrony nazwy firmy czy logo może okazac się nie tylko przydatna, ale niezbędna! 

To , jak zastrzec nazwę firmy uzaleznione jest od kazdego przedsiębiorcy indywidualnie. Powyzej wskazaliśmy techniczne informacje na temat prodcedury, kosztów i wybranych kwestii obowiązujących w poszczególnych urzędach patentowych. Wybór instytucji rejestrującej bezpośrednio wiąże się z wyborem rodzaju ochrony znaku towarowego, dobrze więc się zastanów, jakiej ochrony potrzebują znaki towarowe w Twojej firmie. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytań lub wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do naszej redakcji, przez formularz kontaktowy lub fanpage na facebook'u 

https://www.facebook.com/Brandelaw/ 

Nadawane przez powyższe instytucje prawo ochronne jest prawem podmiotowym o charakterze wyłącznym (przysługuje jedynie temu, kto wskazany jest w dokumentacji zgłoszeniowej) oraz skuteczności czasowej (10 lat, z możliwością przedłużenia) i terytorialnej (obowiązuje na określonym obszarze). Zastrzegając nazwę firmy, nabywamy wyłączne prawo do niej, jako znaku towarowego i  możemy używać go w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Co warto wiedzieć o rejestracji znaku towarowego Rejestracja znaków towarowych w UE Jak chronić własną markę - znaki towarowe Domena internetowa a znak towarowy

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 3 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook