Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak chronić własną markę – znaki towarowe

Zagadnienia prawne

Fakt, że jest się pomysłodawcą marki nie daje pełnej ochrony dla jej wykorzystywania. Prawa autorskie okazują się być w tym wypadku niewystarczające. Rozwiązaniem problemu jest rejestracja znaku towarowego.

O ile tworzenie marek przychodzi polskim przedsiębiorstwom łatwo, o tyle ze świadomością zabezpieczenia swoich praw bywa różnie. Zdarza się, że przedsiębiorcy inwestują w opracowanie nazwy, logotypu, koncepcji komunikacji a rezygnują z zabezpieczenia swoich praw do znaku. Sytuację tę porównać można do kupienia domu, gdy nowy właściciel płaci za nieruchomość a nie dba już o to by umowa była w formie aktu notarialnego. W praktyce transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku.

Rejestracji marki dokonuje się w Urzędzie Patentowym. Wnioskodawca może zdecydować o zakresie rejestracji (wybiera klasy towarów i usług, w których chce uzyskać ochronę) oraz obszarze terytorialnym (Polska lub Unia Europejska).

Marki, które są zastrzeżone można łatwo rozpoznać. Posiadają zazwyczaj przy logotypie charakterystyczny znak w postaci litery R zamkniętej w kole (®).  To najczęściej spotykana forma znaku – graficzna lub słowno-graficzna. Możliwości zabezpieczenia znaku jest jednak więcej.

Słowny znak towarowy

Zgodnie z polskim prawodawstwem, rejestracji podlegać może słowo. To najszersza forma ochrony dla stworzonej marki i w naszej ocenie najbardziej praktyczna. Logo może przecież z czasem ewoluować a ochrona marki cały czas będzie aktualna. Rejestracja słownego znaku towarowego podlega jednak dodatkowym obostrzeniom, które definiują warunki jakie musi spełnić słowo by mogło zostać zarejestrowane. Przede wszystkim nie można zarejestrować słowa istniejącego lub opisującego przeznaczenie oraz cechy charakterystyczne  dla danej kategorii produktów lub usług. Dla przykładu – przedsiębiorca który chciałby zarejestrować słowo „żarówka” uzyska odmowę, ponieważ słowo to istnieje i definiuje rodzaj produktu. Z tego też powodu, uzyskanie rejestracji w postaci słownego znaku towarowego jest trudniejsze i nie zawsze możliwe.

Słowno-graficzny znak towarowy

Rejestracja ta polega na zgłoszeniu słowa wraz z jego identyfikacją graficzną w postaci logotypu. Znak słowno-graficzny chroni więc określony sposób zapisu znaku. Zazwyczaj jest stosowany jeśli w innej klasie towarów lub usług istnieje zarejestrowany inny znak graficzny posiadający jednak tę samą nazwę. Urząd dopuszcza wówczas możliwość ochrony prawnej takiego znaku, pod warunkiem że nie dochodzi do konfliktu w zakresie klasyfikacji towarów lub usług. Z uwagi na olbrzymią ilość znaków towarowych, jest to najczęściej stosowana forma rejestracji.

Graficzny znak towarowy

Oprócz nazwy ochronie podlegać może również identyfikacja wizualna. W przypadku marek mogą być to elementy układów graficznych np. etykiety produktowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy dochodzi do prób podrobienia produktu przez nieuczciwą konkurencję. Przykładem uniwersalnego znaku graficznego, nie powiązanego z żadnym produktem, a stanowiącego element rozpoznawczy firmy, może być np. maskotka firmy Michelin. Rzadko spotykaną formą ochrony może być również zastrzeżenie koloru. Warunkiem jest jednak wskazanie na kolor, który nie jest stosowany w danej branży, a jego barwa musi być wyraźnie odróżniana od pozostałych. Jeśli więc w danej branży dominującym kolorem jest niebieski, rejestracja jednego z jego odcieni będzie problematyczna. Dobrym przykładem jest tutaj marka Milka, której liliowy kolor w sposób charakterystyczny odróżnia markę od innych producentów wyrobów cukierniczych.

Przestrzenny znak towarowy

Ochronie jako znak towarowy podlegać może również opakowanie lub kształt produktu. Przykładem przestrzennego znaku jest szklana butelka Coca-Coli czy też opakowanie kremu NIVEA (rejestracja w 1934 roku!). Znaki przestrzenne są najczęściej rejestrowane w branży dóbr szybko rotujących (FMCG) - spożywczej i kosmetycznej. Warto również zwrócić uwagę na przemysł monopolowy, gdzie kształt i kolor opakowania produktu pozwala jasno odróżnić go od innych, co ułatwia w praktyce klientowi odnalezienie go na sklepowej półce. Rola przestrzennych znaków towarowych będzie rosła z uwagi na praktyczny zakres jej wykorzystania i skuteczną ochroną przed podrabianiem produktów.

Dźwiękowy znak towarowy

Jednym z najpopularniejszych dźwiękowych znaków towarowych stosuje marka Intel. Dźwięk ten można usłyszeć praktycznie w każdej reklamie radiowej reklamującej sprzęt komputerowy z procesorami tej firmy.

Jak widać, zakres ochrony marki może być dostosowywany i rozszerzany w miarę potrzeb rozwoju marki i narzędzi jakimi dysponuje. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy marka notuje dynamiczny rozwój i rozszerza swoją obecność.

W przypadku firm rozpoczynających działalność pozycja zgłoszenia znaku towarowego powinna stanowić jeden z podstawowych elementów każdego biznesplanu – w myśl powiedzenia, kto nie ma pieniędzy powinien podwójnie szacować ryzyko i zabezpieczać to co już posiada.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe Nazwa dla spółki a wybór domeny internetowej Domena internetowa a znak towarowy

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 0

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook