Zapytaj o ofertę

Nazwa dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Heineken – piwo ze 150-letnią tradycją

Historie nazw

Heineken to powszechnie znana holenderska marka piwa wytwarzana przez przedsiębiorstwo o tej samej nazwie. Aktualnie firma zatrudniając około 64 tysiące pracowników wytwarza piwo w 130 browarach w ponad 65 państwach na całym świecie. Heineken z produkcją równą 121,8 milionów hektolitrów zajmuje czwartą pozycję na liście największych światowych przedsiębiorstw produkujących piwo.

Historia marki zaczęła się w 1863 roku, gdy 22-letni Gerard Adriaan Heineken zakupił w Amsterdamie browar o nazwie „De Hooiberg”. Nazwa ta w języku holenderskim oznacza „stóg siana”. W 1873 roku nastąpiła zmiana nazwy dla firmy Gerarda na „Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij”. Właściciel, chcąc podkreślić swój udział w tworzeniu firmy do stworzenia jej nazwy wykorzystał własne nazwisko. W 1874 Gerard A. Heineken zdecydował się na otwarcie drugiego browaru w Rotterdamie. Naming Heineken został w 1884 roku zarejestrowany jako znak towarowy. Ważnym wydarzeniem dla firmy Heineken było wynalezienie  tzw. „drożdży Heinekena”, które stały się  kluczowym składnikiem piwa tej marki. Wspomniane drożdże wynalazł w 1886 roku uczeń francuskiego chemika Louisa Pasteura - Dr H. Elion pracujący w laboratorium Heinekena. Gerard A. Heineken ukrył recepturę ważonego przez firmę Heineken piwa w szwajcarskim banku. Zważywszy na fakt ciągłej produkcji przez Heinekena piwa opartego na  XIX-wiecznej recepturze była to trafna decyzja. Ponadto Gerard jako pierwszy na holenderskim rynku opanował problem stabilności piw dolnej fermentacji.

Należy także zaznaczyć, że Heineken jako jedno z pierwszych  przedsiębiorstw piwowarskich wprowadziło urządzenia chłodnicze. Firma rozwijała się bardzo dobrze dlatego po I  wojnie światowej zdecydowano się na intensyfikację eksportu. W 1933 roku - po zakończeniu prohibicji w USA to właśnie Heineken wyeksportował pierwszą legalną dostawę piwa dla Amerykanów. Na pewno przyczyniło się to do tego, że marka wciąż uznawana jest w Stanach Zjednoczonych za najlepsze spośród importowanych piw. Firma kontynuowała ekspansję zagraniczną - aktualnie wytwarza piwo w 65 państwach na całym świecie m. in. w Polsce. Do naszego kraju wprowadzono Heinekena w 1994 roku – początkowo był eksportowany, a później jego warzeniem zajęła się Grupa Żywiec w browarach w Żywcu i Warce.

Warto wspomnieć także o utworzonym w 1988 roku muzeum Heineken Experience w budynku po browarze w Amsterdamie. Można tam prześledzić historię firmy, poznać niektóre techniki piwowarskie marki  Heineken, obejrzeć stare kadzie, butelki oraz plakaty reklamowe.


Heineken to piwo związane od 2003 roku z muzyką. Otóż to właśnie pod tą marką co roku na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo odbywa się Open’er Festival. Na festiwalu tym występują największe gwiazdy o światowym formacie.

 

Etykieta jest bardzo ważna dla konsumenta, gdyż oprócz funkcji promującej pełni ona także funkcję informacyjną
Etykieta marki Heineken.

 

Omawiając historię marki Heineken nie można nie wspomnieć o najważniejszym składniku systemu identyfikacji wizualnej, a mianowicie o projekcie logo. Logo składa się z typografii nazwy firmy „Heineken” oraz umieszczonego nad nią symbolu graficznego w postaci czerwonej pięcioramiennej gwiazdki. W projekcie logotypu postanowiono wykorzystać pojawiającą się trzy razy w nazwie literę „e”. Aby nadać typografii mniej poważny wygląd przekrzywiono lekko do tyłu literki „e”, chciano by wyglądały one jakby „się śmiały”. Jeśli chodzi o czerwoną gwizdkę, to jest ona oryginalnym znakiem marki, który był stosowany od początku istnienia firmy. Nie jest jednak znane dokładne jej pochodzenie. Pierwszym z podawanych powodów jest używanie gwiazdki przez średniowieczne browary holenderskie, które oznaczały piwo gwiazdką jako symbolem mocy i jakości. Innym wytłumaczeniem może być fakt umieszczania gwiazdki na drzwiach wejściowych do browaru podczas procesu warzenia. Należy dodać, że Heineken w okresie Zimnej Wojny chcąc uniknąć skojarzeń z komunizmem zaczął stosować białą gwiazdkę z czerwonym konturem. Po zakończeniu  Zimnej Wojny marka zdecydowała się powrócić do oryginalnej czerwonej gwiazdki.

 

Plakaty są elementem systemu identyfikacji wizualnej marki.
Plakat reklamowy marki Heineken
Źródło: Materiały reklamowe firmy Heineken

 

Kolejną cechą Heinekena będącą elementem identyfikacji wizualnej jest charakterystyczna zielona butelka. Wypada również wiedzieć, że etykieta piwa Heineken informuje o  uzyskanych przez marę nagrodach i wyróżnieniach. Wymienić tu należy:  Złoty Medal (Medaille d'Or) z 1875 roku otrzymany przez markę w Paryżu,  Dyplom Honorowy (Diplome d'Honneur) z 1883 roku zdobyty w Amsterdamie podczas Międzynarodowej Wystawie Kolonialnej,  Grand Prix z Wystawy Światowej w Paryżu w 1889 roku oraz wyróżnienie Hors Concours Membre du Jury pozyskane w Paryżu w 1900 roku.

 

Zobacz również:

Nazwa dla firmyNazwa dla produktuGrupy nazwSlogany i hasła reklamoweRenamingCiekawe nazwy firmMilka. Historia kolorowej krowyMaybelline. Urocza historia markiMars. Poznaj historię słodkiej marki z USAM&M'S. Topi się w ustach a nie w dłoni

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o nazwę dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook