Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

DUNEVIA

DUNEVIA

DUNEVIA

Nazwa dla firmy konsultingowej

Zajmująca się handlem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trakcie swojego funkcjonowania wypracowała kompetencje i kontakty biznesowe, które umożliwiły jej rozszerzenie działalności biznesowej.

Spółka świaczy usługi z zakresu pośrednictwa gospodarczego, poszukiwania kontaktów handlowych dla firm z Polski, w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla celów prowadzonej działalności konsutlingowej, została wydzielona nowa spółka. 

Nazwa DUNEVIA ma swoje źródło w historii oraz geografii. Od setek lat, głównym kanałem komunikacji były rzeki. Spławiano nimi towary z odległych zakątków państwa a miasta leżące u końcu rzecznych tras, rozwijały się w niezwykłym tempie. Rzeki były więc głównymi kanałami ówczesnej komunikacji handlowej, jak również wymiany informacji pomiędzy podróżującymi w dół i górę i biegu.

Drugą co do wielkości rzekąw Europie jest DUNAJ, który swoim korytem i zlewiskiem łączy wiele państw, tworząc gospodarczy szkielet regionu. DUNEVIA stanowi więc ukłon wobec gospodarczej histroii naszego kontynentu. Podkreśla również, że celem firmy jest VIA - DROGA, którą buduje pomiędzy dostawcami a ich odbiorcami. Nazwa posiada zarejestrowaną domenę .com.

Poniżej prezentujemy logo firmy konsultingowej, które zaprojektowaliśmy. Sygnet łączy w sobie nawiązanie do biegu rzeki oraz trasy drogowej, wpisując się w literę D.


|

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania

504 056 480
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 7 dodać 0

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
f