Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Domena internetowa a znak towarowy

Zagadnienia prawne

Posiadasz atrakcyjną domenę? Gratulacje! Sprawdź jednak czy nie ryzykujesz procesem za bezprawne wykorzystanie czyjejś nazwy

Rejestracja wolnej domeny internetowej oznacza, że zgłaszający staje się posiadaczem prawa do niej. Prawo to traci, z chwilą braku terminowej płatności za domenę na kolejny okres rozliczeniowy – najczęściej 1 rok.
 
Pojęcie „domena internetowa” nie jest jednoznaczna ze „znakiem towarowym”.  Stanowią one odrębne konstrukcje formalnoprawne, gdzie relacje pomiędzy nimi wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dlatego też, na zgłaszającym domenę ciąży obowiązek weryfikacji istnienia podobnych lub identycznych znaków towarowych zarówno w bazach polskich jak również w bazach znaków wspólnotowych.

Jeśli rejestracja domeny naruszyłaby prawa osób trzecich, wówczas rejestrujący ją może utracić prawa do posiadanej domeny.

Zachodzi bowiem ryzyko, że  nazwa firmy lub nazwa produktu jednego podmiotu (właściciela praw) może być mylona z adresem domeny należącej do innego podmiotu któremu prawa do nazwy nie przysługują.

Przypomnijmy, że znaki towarowe mają postać słowną, słowno-graficzną oraz graficzną. Domena w tym wypadku nie może naruszać praw własności do nazwy lub znaku słowno-graficznego.

Jeśli więc zarejestrowana domena zawierałaby w sobie cudzy znak towarowy lub była do niego bardzo podobna, to mogłoby to zostać potraktowane jako celowe dążenie do wykorzystania czyjegoś wizerunku.

Podstawą do uznania istnienia sporu jest fakt, czy przedsiębiorcy pozostający w sporze o nazwę domeny, działają na tym samym rynku i czy w związku z tym doszło do osłabienia funkcji odróżniającej. Oceniając zakres naruszenia, sąd bierze pod uwagę m.in. czy przedmiotem sporu jest nazwa unikalna czy ogólna – a więc wskazująca na rodzaj lub formę prowadzonej działalności.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe Nazwa dla spółki a wybór domeny internetowej Jak chronić własną markę - znaki towarowe

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Marcin Setlak Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 2

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
grafika z zawijasem
f
facebook