Zapytaj o ofertę
źródłem marki jest dobra nazwa
Zadzwoń:
504 056 480
powrót

Domena internetowa a znak towarowy

Zagadnienia prawne

Posiadasz atrakcyjną domenę? Gratulacje! Sprawdź jednak czy nie ryzykujesz procesem za bezprawne wykorzystanie czyjejś nazwy

Rejestracja wolnej domeny internetowej oznacza, że zgłaszający staje się posiadaczem prawa do niej. Prawo to traci, z chwilą braku terminowej płatności za domenę na kolejny okres rozliczeniowy – najczęściej 1 rok.
 
Pojęcie „domena internetowa” nie jest jednoznaczna ze „znakiem towarowym”.  Stanowią one odrębne konstrukcje formalnoprawne, gdzie relacje pomiędzy nimi wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dlatego też, na zgłaszającym domenę ciąży obowiązek weryfikacji istnienia podobnych lub identycznych znaków towarowych zarówno w bazach polskich jak również w bazach znaków wspólnotowych.

Jeśli rejestracja domeny naruszyłaby prawa osób trzecich, wówczas rejestrujący ją może utracić prawa do posiadanej domeny.

Zachodzi bowiem ryzyko, że  nazwa firmy lub nazwa produktu jednego podmiotu (właściciela praw) może być mylona z adresem domeny należącej do innego podmiotu któremu prawa do nazwy nie przysługują.

Przypomnijmy, że znaki towarowe mają postać słowną, słowno-graficzną oraz graficzną. Domena w tym wypadku nie może naruszać praw własności do nazwy lub znaku słowno-graficznego.

Jeśli więc zarejestrowana domena zawierałaby w sobie cudzy znak towarowy lub była do niego bardzo podobna, to mogłoby to zostać potraktowane jako celowe dążenie do wykorzystania czyjegoś wizerunku.

Podstawą do uznania istnienia sporu jest fakt, czy przedsiębiorcy pozostający w sporze o nazwę domeny, działają na tym samym rynku i czy w związku z tym doszło do osłabienia funkcji odróżniającej. Oceniając zakres naruszenia, sąd bierze pod uwagę m.in. czy przedmiotem sporu jest nazwa unikalna czy ogólna – a więc wskazująca na rodzaj lub formę prowadzonej działalności.

Zobacz również:

Nazwa dla firmy Nazwa dla produktu Grupy nazw Slogany i hasła reklamowe Renaming Jak zastrzec nazwę firmy Znaki towarowe - klasyfikacja towarów i usług Rozstrzyganie sporów o domeny internetowe Nazwa dla spółki a wybór domeny internetowej Jak chronić własną markę - znaki towarowe

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 1

powrót do góry
f